Haberiniz Olsun-Lütfen Dilekçelerinizi Verin

KİMSENİN TARİHİ TERSİNDEN OKUMAYA, DEĞERLENDİRMEYE HAKKI YOKTUR!

Aşağıdaki “Sarıkamış Harekâtı Savaş Planı Haritası “incelendiğinde ne söylemek istediğimiz daha iyi anlaşılmış olacaktır.

 1.Bu yıl Covit-19 salgını nedeniyle vatandaşların anma törenlerine katılmasına izin verilmeyebilir veya kısıtlı sayıda izin verilebilir. Bu törenlerin yapılmaması anlamına gelmez. Resmi törenler mutlaka yapılır. En azından resmi törenlerin doğru yapılması sağlanabilir.

Şenkaya Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın, Ersinek civarındaki 10.Kolordu şehitlerinin şanına uygun, geniş katılımlı törenler yapacaklarına eminiz.

2.Bütün kolorduların şehitleri bizim şehitlerimizdir. Sadece belli bir kolordunun şehitleri değil, bütün kolordu şehitlerinin bulundukları yerlerde anılması gerekir.

3. “Sarıkamış Harekatında” Sarıkamış ifadesinin geçmesi Şehitlerin Sarıkamış’ta verildiği anlamına gelmez. Sarıkamış Harekatı bir savaş planın adıdır. Sarıkamış Harekatı planında yer alan 9-10 ve 11.Kolorduların Harekata başlama güzergahları ve şehitlerin verildiği yerler bellidir. Sarıkamış, harekatın başlangıcı değil bitişidir.Harekata  Sarıkamış’tan başlanmamıştır.Şehitleri anma törenleri şehitlerin yattıkları yerlerde yapılacağına göre tersinden yanı Sarıkamış’tan başlanmaması ve tersinden yapılmaması gerekir.

4.24 Aralık yaklaşıyor.Her yıl olduğu gibi bu yılda “Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Anma Törenleri” tersinden yapılacak ve on binlerce şehidin verildiği bölge unutulacak.Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Anma Törenleri yine sanki Sarıkamış şehitleri gibi algılanacak.

 5.Bilindiği ve defalarca paylaşıldığı üzere; Sarıkamış Harekatı Planının bir parçası olan 10.Kolordunun amacı Tortum-Oltu-Tuzla-Penek-Kosor güzergahından gelip,bir kısmının Ersinek (Ormanlı) Köyünün ve yaylasının bulunduğu bölgeden Allahuekber Dağını tırmanarak ,diğer kısmının ise Şenkaya’nın bulunduğu Leksor Deresi’nden hareket ederek Sarıkamış’ta bulunan Rus ordusunu arkadan vurmaktı.19 saat süren Allahuekber Dağını tırmanışta on binlerce askerimiz şehit olmuştur.Sarıkamış Harekatında en çok şehidin verildiği bölge de burasıdır,anma törenlerine Sarıkamış’ta değil de buradan başlanması ve şehitlerimizin şanına uygun anıt mezarların buraya yapılması gerekir diye düşünüyorum.

6.İşte geçen yıl ki “Sarıkamış Şehitlerini Anma “ programı:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesince gerçekleştirilecek “105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Program”ı, 3 Ocak’ta Sarıkamış Kayak Merkezi’nde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmesiyle başlayacak.

Aynı gün Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisi’nde mevlit programı düzenlendikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne meşaleli yürüyüş düzenlenecek.

Sarıkamış Kayak Merkezi bölgesinde 4 Ocak’ta heykeller sergisinin açılışı yapıldıktan sonra akşam saatlerinde meşaleli kayak ve lazer gösterileri sunulacak.

7.Bu duruma  göre; Yukarıda açıklanan anma programı Sarıkamış şehitlerini anma programı mı,yoksa Sarıkamış Harekatı şehitlerini anma programı mı? Eğer Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı ise 24 Aralık günü Kosor veya Ersinek bölgesinden başlamaz mı? Bun da bir tuhaflık yok mu?

DİLEKÇE TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR!

18.10.2020 Tarihinde aşağıda ayrıntıları bulunan bir dilekçe CİMER’e başvurdum.Söz konusu dilekçe CİMER tarafından Milli Savunma Bakanlığına,Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşleri Daire Başkanlığına,orası da Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3.Ordu Komutanlığına sevk etmiş. Kuvvetleri Komutanlığı 3.Ordu Komutanlığı söyle cevap verdi:

“Bu kapsamda başvuruda geçen hususlar hakkında Kars Valiliğine müracaat edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

3.KOLORDU KOMUTANLIĞININ CEVABI GEREĞİNCE KARS VALİLİĞİNE DİLEKÇE GÖNDERİLDİ.KARS VALİLİĞİNİN CEVABI:

DAĞITIMLI

T.C.
KARS VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı   :E-29367762-492-9683 24/11/2020

Konu :Selahattin ALTAS

Sayın Selahattin ALTAS

Selahattinaltas@hotmail.com

           
             Selahattin ALTAS  isimli vatandaşımız tarafından Valiliğimiz elektronik posta adresine iletilen e-posta ekte gönderilmiştir.  

             Konunun incelenerek sonucundan Valiliğimize ve adı geçene 15 gün içerisinde bilgi verilmesi (ilgiliye bilgi verildiğinin cevabi yazıda belirtilmesi ) hususunda; 

             Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mehmet Zahid DOĞU
Vali a.
Vali Yardımcısı

Ek: e-posta (2 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği: SARIKAMIŞ KAYMAKAMLIĞINA

Bilgi: Sayın Selahattin ALTAS 
selahattinaltas@hotmail.com
(Ek Konulmadı)

18/10/2020 20:40:46Başvuru Yapıldı18/10/2020 20:40:46 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.
21/10/2020 09:41:19Sevk Edildi21/10/2020 09:41:19 tarihinde CİMER tarafından MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) tarafına sevk edildi.
26/10/2020 11:00:07Cevaplandı26/10/2020 11:00:07 tarihinde KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI > PERSONEL İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından cevap yazıldı.
17/11/2020 17:00:06Cevaplandı17/11/2020 17:00:06 tarihinde KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI > 3’ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI tarafından cevap yazıldı.
18/11/2020 09:54:52Bu kapsamda başvuruda geçen hususlar hakkında Kars Valiliğine müracaat edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI > 3’ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TBMM DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

(GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA)

(CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİNE  (CİMER)

(ERZURUM VALİLİĞİNE)

Bilindiği üzere;”Sarıkamış Harekâtı Planının” bir parçası olarak 10.Kolorduya bağlı birliklerin görevi Allahuekber Dağı’nı aşarak Sarıkamış’ta bulunan Rus kuvvetlerini arkadan vurmaktı. Plan gereğince 10.Kolordu Birlikleri Tortum, Oltu, Penek, Kosor ve Ersinek güzergâhını izleyerek Ersinek Köyü civarından Allahuekber Dağı’na tırmanırlar. Tırmanış 19 saat sürer. Çetin kış şartları, şiddetli kar ve çıkan fırtına çadırları yıkar. Bu durum karşısında binlerce askerimiz Alluekber Dağı’nı aşmadan kuzey yamacındaki bu topraklarda şehit düştü. Binlerce şehidimiz, o tarihlerde Oltu’ya bağlı ve şimdilerde ise Şenkaya İlçesi sınırları içindeki, Allahuekber Dağı’nın kuzey yamacında yatmaktadırlar. Buna rağmen bu birlikler, 27 Aralık’ta Selim yakınlarına ulaşarak Sarıkamış-Kars demiryolunu tahrip ettiler.

Diğer taraftan 10. Kolorduya bağlı birlikler Ersinek Köyü civarından 3120 rakımlı Allahuekber Dağını aşarken, bu harekâta destek olmak amacıyla Penek’te 31. Tümen’den ayrılan ‘’Kuzey Harekâtı Destek Birliği’’, Rusları takip ederek Göle’ye gittikten sonra  Susuz’a doğru yürüyüp Rusların yolunu kesmekle görevlendirilmişti. Penek’te 31.Tümenden ayrılan ‘’Kuzey Harekâtı Destek Birliği’’ Yoğurtçular, Barik (Özyurt) , İznos (Gülveren) üzerinden Allahuekber Dağının Kuzey yamaçlarının bittiği Karınca Düzlüğü’ne varırlar. Kuzey Harekâtı Destek Birliği Stange Bey komutasındaki 8.Alay ile bir temas kuramadı ve daha sonra Rus (Kalitin’in) kuvvetleri tarafından geriye doğru sürüldü ve aynı yoldan  Oltu’ya geri döndü. Bu harekât sırasında da şehitlerimiz olur.

1.“Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Anma Törenlerinin” Sarıkamış’tan başlatılması yerine 10. Kolordunun izlediği (Oltu,Penek, Kosor ve Ersinek )  güzergahını izleyerek, binlerce şehidimizi koynunda barındıran, Allahuekber Dağı’nın kuzey yamacında bölgede yapılmasının tarihi verilere uygun olacağı,

2.Binlerce askerimizin şehit düştüğü söz konusu bölgeye uygun bir şehitliğin yapılması için gereğini,

Arz ederim                                                                                                              

  İmza

06.10.2020

                                                                     Selahattin ALTAŞ  

     

CİMERE İNTERNET ÜZERİNDEN 

 www.turkiye.gov.tr/cimer-basvuru-sorgulama

ERZURUM VALİLİĞİNE  İNTERNET ÜZERİNDEN

 www.erzurum.gov.tr/yikob/iletisim 

E-Posta erzurum.yikob@icisleri.gov.tr

TBMM DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU İNTERNET  ÜZERİNDENE-Posta Adresi:  kumbuzoglu@tbmm.gov.tr

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA İNTERNET ÜZERİNDEN  

www.tsk.tr/ElektronikForm/genelkurmay-baskanligina-yazin  

DERNEK,VAKIF VE BENZERLERİNİN YÖNETİCİLERİNE

HAKLI DAVAMIZA SAHİP ÇIKALIM!

24 Aralık yaklaşıyor.Her yıl olduğu gibi bu yılda “Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Anma Törenleri” tersinden yapılacak ve on binlerce şehidin verildiği bölge unutulacak.Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Anma Törenleri yine sanki Sarıkamış şehitleri gibi algılanacak.Harekat planının adı Sarıkamış Harekatıdır.Şehitler Sarıkamış’a giderken verilmiştir.Sarıkamış başlangıç değil sonuçtur.Bilindiği ve defalarca paylaşıldığı üzere;Sarıkamış Harekatı Planının bir parçası olan 10.Kolordunun amacı Tortum-Oltu-Tuzla-Penek-Kosor güzergahından gelip,bir kısmının Ersinek (Ormanlı) Köyünün ve yaylasının bulunduğu bölgeden Allahuekber Dağını tırmanarak ,diğer kısmının ise Şenkaya’nın bulunduğu Leksor Deresi’nden hareket ederek Sarıkamış’ta bulunan Rus ordusunu arkadan vurmaktı.19 saat süren Allahuekber Dağını tırmanışta on binlerce askerimiz şehit olmuştur.Sarıkamış Harekatında en çok şehidin verildiği bölge de burasıdır,anma törenlerine Sarıkamış’ta değil de buradan başlanması ve şehitlerimizin şanına uygun anıt mezarların buraya yapılması gerekir diye düşünüyorum.Gerek Erzurum ve gerekse Erzurum dışında, başka illerde Erzurum ile ilgili faaliyet gösteren vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların saygıdeğer yönetici ve üyeleri;Konu ile ilgili olarak TBMM Dilekçe Karma Komisyonuna, CİMER’e, Genel Kurmay Başkanlığına, Erzurum Valiliğine, Kars Valiliğine tarafımdan birer dilekçe ile başvurulmuştur.1. Yöneticilerin ve üyelerin de konu ile ilgili dilekçe vermeleri kamuoyu oluşturma açısından önemli olduğunu düşünüyorum.2.Konu TBMM Dilekçe Karma Komisyonunda görüşülecek. Erzurum’un iktidar ve muhalefet milletvekillerinin devreye sokulması.3.Diğer kurumlara gönderilen dilekçeler için tanıdıkların ve ileri gelenlerin devreye sokulması.4.Haklı davamıza sahip çıkalım. Biz sahip çıkmadığımız için başkaları sahip çıkmış.Dernek, vakıf ve benzeri kuruluşların görevi sadece taziye vermek veya herhangi bir partinin oy makinesi olarak düşünülmemelidir. Bu tür haklı konulara el atıp çözüm bulmalıdır diye düşünüyorum.Konu ile ilgili olarak desteklerini esirgemeyen başta Bursa Şenkayalılar Derneği Başkanı Himmet Demirci olarak yapılacak her türlü faaliyetlerinizin destekçisi olacağımdan emin olun” ifadesi ile Sayın Himmet Demirci’ye,Bireysel olarak;Sönmez Birol, Cemile Karabulut, Kemal Apaydın, Sacettin İlgün, Nevzat Taşkın, Yavuz Karabulut, Tüzin Atlı Özay Zahidenine, Coşkun Köycü, Erdoğan Bayraktar,Mennan Yılmaz,Ercan Güngör,Mehmet Erdoğdu,Muhemmet Kaya nezdinde ismini sayamadığımız tüm hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ederiz.

KAFAM KARIŞTI.BİLEN VARSA ANLATSIN!

Ziyaretçilerimiz tarafından bilindiği üzere üç kuruma ilaveten (TBMM Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına,Genel Kurmay Başkanlığına,Erzurum Valililiğine ; 18.10.2020 Tarihinde, aşağıda ayrıntıları bulunan bir dilekçe ile CİMER’e başvurmuştum.Söz konusu dilekçe CİMER tarafından Milli Savunma Bakanlığına,Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşleri Daire Başkanlığına,orası da Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3.Ordu Komutanlığına sevk etmiş. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3.Ordu Komutanlığı ise söyle cevap verdi:

“Bu kapsamda başvuruda geçen hususlar hakkında Kars Valiliğine müracaat edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

1.Sarıkamış Harekâtı Planının bir parçası olan 10.Kolordunun güzergâhı (Tortum-Oltu-Penek-Allahuekber Dağı) Erzurum sınırları içindedir.

2.Madem Kars Valiliğini ilgilendiriyor dilekçem CİMER tarafından veya Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3.Ordu Komutanlığınca Kars Valiliğine sevk edilemez miydi?

3.Aynı dilekçeyi Kars Valiliğine göndermeli miyim?

4.Bunda bir gariplik yok mu?

SÖZ KONUSU İŞTE O DİLEKÇE

1.Sarıkamış Harekâtı Planına göre; 9. Kolordu birlikleri Narman güzergahından, Oltu’dan gelen 10.Kolordu Birlikleri ile de birleşerek Soğanlı Dağlarını aşarak Sarıkamış’ta bulunan Rus Birliklerini arkadan vurmaktı.
2.Tortum-Oltu,Penek,Kosor ve Ersinek güzergahını izleyen 10.Kolordu Birlikleri kestirme yoldan Allahuekber Dağını aşarak Rus Birliklerini arkadan vurmaktı.
Bu duruma göre; Sarıkamış harekatın başlangıcı değil, bitişidir.Törenlerin bitiş bölgesinden değil,yanı tersinden değil başlangıç noktasından başlatılması daha uygun değil midir?
Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Anma Törenlerinin; Sarıkamış Harekatı Planının bir parçası olan 10.Kolordunun izlediği Güzergah olan Oltu-Kosor ve Ersinek güzergahından başlatılarak ,birliklerin Allahuekber Dağını aşmak için 19 saat tırmandığı ve on binlerce şehidin verildiği bölgede de yapılmasının, On binlerce şehidi bağrında barındıran Allahuekber Dağının kuzey yamacındaki bölgeye de anıt mezar yapılmasının gereğini,
Arz ederim.

18/10/2020 20:40:46Başvuru Yapıldı18/10/2020 20:40:46 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.
21/10/2020 09:41:19Sevk Edildi21/10/2020 09:41:19 tarihinde CİMER tarafından MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) tarafına sevk edildi.
26/10/2020 11:00:07Cevaplandı26/10/2020 11:00:07 tarihinde KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI > PERSONEL İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından cevap yazıldı.
17/11/2020 17:00:06Cevaplandı17/11/2020 17:00:06 tarihinde KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI > 3’ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI tarafından cevap yazıldı.
18/11/2020 09:54:52Bu kapsamda başvuruda geçen hususlar hakkında Kars Valiliğine müracaat edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI > 3’ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI

DİLEKÇE VERME ZAMANI

Aşağıda ayrıntılı bir biçimde izah edildiği üzere;

 1.Sarıkamış Harekatı Planının bir parçası olan 10.Kolordunun, Sarıkamış’ta bulunan Rus Birliklerini arkadan vurmak için,  Oltu-Tuzla-Penek –Kosor  ve Ersinek bölgesinden Allahuekber Dağını tırmanırken kırk binin üzerinde askerimizin şehit olduğu, bu sebeple anma törenlerinin burada da yapılması,

2.On binlerce şehidimizi bağrında barındıran bu bölgeye de anıt mezarların yapılması,

Konularını içeren birer dilekçe ile Genel Kurmay Başkanlığına, TBMM Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına, Erzurum Valiliğine ve CİMER’ e başvurmuştuk.

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik gereği dilekçelerimizin işleme alındığı, İlgili incelemenin/araştırmanın tamamlanmasını müteakip şahsımıza ikinci bilgilendirme yapılacağı bildirilmiştir.

Erzurum, Oltu, Şenkaya ve diğer ilçelerimizle ilgili faaliyet gösteren dernek, vakıf ve benzeri kuruluşların yönetici ve üyelerinden arzumuz sayfanın aşağılarında bulunan dilekçe örneğinden birer dilekçe ilgili makamlara başvurmaları,tanıdıklarını devreye sokmalarıdır.Dilekçe vermek artık kolay.Kalem,kağıt ve zarfa  ihtiyaç yoktur.Her şey internet üzerinden.Kopyala –yapıştır yöntemiyle fazla zamanınızı almayacaktır.Şimdi dilekçe zamanı ,lütfen dilekçelerinizi yazınız.Ne kadar çok dilekçe olursa olay o kadar ciddiye alınır ve o kadar çok KAMUOYU oluşur diye düşüyorum.Teşekkürler.

BUNDA BİR TUHAFLIK YOK MU?
İşte geçen yıl ki “Sarıkamış Şehitlerini Anma “ programı:


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesince gerçekleştirilecek “105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Program”ı, 3 Ocak’ta Sarıkamış Kayak Merkezi’nde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmesiyle başlayacak.
Aynı gün Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisi’nde mevlit programı düzenlendikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne meşaleli yürüyüş düzenlenecek.
Sarıkamış Kayak Merkezi bölgesinde 4 Ocak’ta heykeller sergisinin açılışı yapıldıktan sonra akşam saatlerinde meşaleli kayak ve lazer gösterileri sunulacak.
Sarıkamış Harekatının bir parçası olan 10.Kolordu; 24-25 Aralık 1914 yılında Oltu-Tuzla-Penek-Kosor istikametinden gelip Ersinek bölgesinde Allahuekber Dağını tırmanırken binlerce şehit verdi. Buna rağmen kalan birlikler, 27 Aralık’ta Selim yakınlarına ulaşarak Sarıkamış-Kars demir yolunu tahrip ederler.Bazı kaynaklara göre koskoca kolordudan 3200 kışı civarında asker Selim yakınlarına ulaşır.


Bu duruma göre; yukarıda açıklanan anma programı Sarıkamış şehitlerini anma programı mı,yoksa Sarıkamış Harekatı şehitlerini anma programı mı? Eğer Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Anma Programı ise 24 Aralık günü Kosor veya Ersinek bölgesinden başlaması gerekmez mi? Bun da bir tuhaflık yok mu? Yoksa böyle düşündüğüm için yine mi “arı kovanına çomak sokmuş “ oluyorum.

************

NEYMİŞ EFENDİM ”ARI KOVANINA ÇOMAK SOKMUŞUZ”

BU DA NEREDEN ÇIKMIŞ? ŞİMDİYE KADAR NEREDEYMİŞİZ

Kantarın Sırtı’nda (Gülveren Yaylasında bir mevki)  oturup karşıya ta uzaklara baktığımda; Buğulu orman okyanusu ilerisinde Şenkaya’nın göğsüne takılmış bir gerdanlık gibi duran Allauekber Dağlarına dalar giderdim. Şenkaya’dan başlayan yeşil sarıçam orman kuşağı Karınca Düzlüğünde kıvrılarak Kaymak Dağı’ndan ta buralara kadar uzanır.3120 metre rakımlı Allahuekber Dağ silsilesi sanki diğerlerine çalım satıyor.Haklı.Çünkü bağrında, Anadolu’nun her yöresinden gelerek şahadet şerbeti içen vatan evlatlarını,Sarıkamış Hareketi 10.Kolordu yiğitlerini bağrında barındırıyor.

Sarıkamış Harekâtı Planının bir parçası olarak; 10.Kolordunun görevi; Oltu-Tuzla-Penek-Kosor yolunu izleyerek Ersinek bölgesinden Allahuekber Dağını aşıp, Sarıkamış’ta bulunan Rus Birliklerini arkadan vurmaktı. Birlikler; 24 Aralık 1914 günü Kosor vadisinde son bulan Allahuekber Dağının  kuzey yamacından, ,Ersinek (Ormanlı) Köyü bölgesinden tırmanmaya başlar. Mevsim kış olduğundan,bölgede çetin kış soğukları vardır.Ansızın bir kar fırtınası başlar.Çadırları yıkar.19 saat süren tırmanış sırasında on binlerce askerimiz donarak şehit olur.Bu bilgiler Devlet arşivlerinin tozlu arşivlerinde mevcut.Bunun neresi  “bu da nereden çıktı” oluyor? Harekatın diğer bölgelerde, Soğanlı Dağlarındaki şehitlerimiz anılırken, buna ilaveten  bu şehitlerimizin de şehit oldukları yerde anılmasını istemek “arı kovanına çomak sokmak” mı oluyor? SARIKAMIŞ, HAREKATIN BAŞLANGICI DEĞİL,BİTİŞ NOKTADIR.Törenler TERSİNDEN DEĞİL de başlangıç noktasından başlatılsın dileği “arı kovanına çomak sokmak” mı oluyor? Biz diyoruz ki şu anda nerede şehitlerimizi anma töreni yapılıyorsa buna 10.Kolordu şehitlerinin yeri de eklensin. Bunun kime ne zarı var? Bunun neresi “arı kovanına çomak sokmak” oluyor? Şehit düştükleri bölgeye uygun anıt mezarların yapılmasını istemek “arı kovanına çomak sokmak “ mı oluyor?  

İki yıl önce yurt dışında yaşayan hiç tanımadığım  bir vatandaşımız, telefonumu her nereden bulmuşsa ,galiba internetten bulmuş ,Sarıkmış Harekatında (10.Kolorduda)  şehit düşen dedesinden dolayı  bir kitap yazdığını,ben yöreyi tanıyan bir Şenkayalı olarak değerlendirip saatlerce telefonda yöre hakkında bilgi aldı.Ben de Allahuekber Dağlarının kuzeyindeki bölgeyi bildiğimi,güneyine hiç gitmediğimi söyleyip bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalıştım.10.Kolordunun bir parçası olan Kuzey Harekatı Destek Birliğinin (32.Tümen ) Penek Köyünde 10.Kolordudan  ayrılarak  izlediği güzergah hakkında yardımcı oldum.Hatta haritasını yaparak  kitabına koymuş.Bir tanede bana gönderdi.

Bunun gibi 10.Kolorduda şehit düşen binlerce vatandaşımızın dedesi olduğu gibi bütün şehitlerimiz hepimizin dedesidir. Bunların gelip bölgede dedelerini anmalarının, onların çektikleri sıkıntıları yerinde görmelerinin, yaşamalarının, bu duygularını içselleştirmelerinin, ruhları için dua etmelerinin kime ne zararı olabilir?

Hani ne demişler “senin ne söylediğin önemli değil, önemli olanın karşıdakinin ne anladığıdır.”

Biz gereken yerlere; Erzurum Valiliğine, TBMM Dilek Karma Komisyonu Başkanlığına, Genel Kurmay Başkanlığına, CİMER aracılığı ile İletişim Dairesi Başkanlığına, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduk. Devlet yetkilileri inceleyecek. Uygun bulunursa yapılacak. Bu da “arı kovanına çomak sokmak” olur mu?

İşte halihazırda geçen yıl yapılan törenler (hürriyet.com.tr sitesinden alıntıdır)

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesince gerçekleştirilecek “105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Program”ı, 3 Ocak’ta Sarıkamış Kayak Merkezi’nde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmesiyle başlayacak.

Aynı gün Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisi’nde mevlit programı düzenlendikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne meşaleli yürüyüş düzenlenecek.

Sarıkamış Kayak Merkezi bölgesinde 4 Ocak’ta heykeller sergisinin açılışı yapıldıktan sonra akşam saatlerinde meşaleli kayak ve lazer gösterileri sunulacak.

“Değerlendirilmesini  ziyaretçilerimize bırakıyorum.”

“SARIKAMIŞ HAREKÂTI ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENLERİ ”HAKKINDA İDDİAMIZ ŞÖYLEYDİ:
1.Sarıkamış Harekâtı Planına göre 9. Kolordu birlikleri Narman güzergahından, Oltu’dan gelen 10.Kolordu Birlikleri ile birleşerek Soğanlı Dağlarını aşarak Sarıkamış’ta bulunan Rus Birliklerini arkadan vurmaktı.
2.Tortum-Oltu,Penek,Kosor ve Ersinek güzergahını izleyen 10.Kolordu Birlikleri kestirme yoldan Allahuekber Dağını aşarak Rus Birliklerini arkadan vurmaktı.
Bu duruma göre; Sarıkamış harekatın başlangıcı değil, bitişidir.Törenlerin bitiş bölgesinden değil,yanı tersinden değil başlangıç noktasından başlatılması daha uygun değil midir?
a.Bazı hemşirelerimiz iddiamızın doğru olduğunu belirtirken,
b. Bazı hemşehrilerimiz bu iddianın doğru olmadığını ima eden açıklamalarda;”Arı kovanına çomak sokmayın”,”Daha önce neredeydiniz” ,”Bu da nereden çıktı” gibi yorumlarda bulunmuşlardır.
c.Bazı hemşehrilerimiz ise sessiz kalmayı tercih etmişlerdir.
*Biz, şu anda tören yapılan yerlerde yapılmasın diye bir iddiamız olmadı ve asla da olmaz.
*Sarıkamış şehitleri ifadesi başka, yanı Sarıkamış’ta şehit olanlar, Sarıkamış Harekâtı Şehitleri ifadesi başka, yanı Sarıkamış Harekâtı Planının uygulandığı güzergâhta şehit olanlar.
*İddiamızı yanlış anlayan hemşehrilerimize; Sarıkamış Harekâtı Planına göre başlangıç noktası Sarıkamış’tı da biz mi bilmiyorduk? O halde “Bu da nereden çıktı yorumları neden?”
*Elbette harekatın bütün bölgelerinde şehitlerimiz oldu. Ancak 10.Kolordu Birlikleri Ersinek bölgesinden Allahuekber Dağını aşmak için 19 saat tırmanışı sırasında donarak en çok şehidimizin olduğu yer olarak biliyorum.O halde özellikle törenlerin bu bölgeden başlatılması yapılması gerekmez mi? Bu bölgede şehit olanların sayısına dair çeşitli kaynaklardaki sayılarda bir birliktelik olmayıp,bazı kaynaklara göre sadece bu bölgede kırk binin üzerinde şehidimiz olduğu belirtilmektedir.O halde bu şehitlerimizin anıtları nerede?
Bu konuları içeren birer dilekçe ile Erzurum Valiliğine,Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve TBMM Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına başvurduk.Desteklerinizi bekliyoruz.”Bir elin nesi var ,iki elin sesi var”
HEMŞEHRİLERİMİZİN BİLGİSİNE SUNULUR

Erzurum,Tortum,Oltu,Narman,Olur,Şenkaya ve diğer ilçe ve köylerimizle ilgili faaliyet gösteren dernek,vakıf,federasyon ve benzeri kuruluşların Sayın yönetici ve üyeleri;

Yıllardır “Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Anma Törenlerinin”, tarihi verilere göre yanlış olarak değerlendirdiğimiz ,Sarıkamış’tan başlatılarak yapıldığı,bunun harekatın izlediği güzergaha,(10.Kolordunun izlediği güzergah:Tortum Oltu,Penek,Akşar ve Ersinek-Alluekber Dağı’nın kuzey bölgesi),  uygun olmadığı,1.Törenlerin bu güzergaha uygun yapılması ve binlerce askerimizin donarak şehit düştüğü topraklarda yapılmasının gerektiğine inanıyoruz.Bu sebeple de 2.“Sarıkamış Harekatı Şehitlerimizi” bağrında barındıran Allahuekber Dağının kuzey yamacındaki bölgeye bir şehitliğin yapılması gerektiği konularında ilgili makamlara (Erzurum Valiliğine,TBMM Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına,Genel Kurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına,Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine birer dilekçe ile başvurduk.Konunun çözülmesi için bütün yönetici ve üyelerin destek ve konunun takipçisi olmalarını,dilekçe ile başvurmalarını umuyor,çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TBMM DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

(GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA)

(CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİNE  (CİMER)

(ERZURUM VALİLİĞİNE)

Bilindiği üzere;”Sarıkamış Harekâtı Planının” bir parçası olarak 10.Kolorduya bağlı birliklerin görevi Allahuekber Dağı’nı aşarak Sarıkamış’ta bulunan Rus kuvvetlerini arkadan vurmaktı. Plan gereğince 10.Kolordu Birlikleri Tortum, Oltu, Penek, Kosor ve Ersinek güzergâhını izleyerek Ersinek Köyü civarından Allahuekber Dağı’na tırmanırlar. Tırmanış 19 saat sürer. Çetin kış şartları, şiddetli kar ve çıkan fırtına çadırları yıkar. Bu durum karşısında binlerce askerimiz Alluekber Dağı’nı aşmadan kuzey yamacındaki bu topraklarda şehit düştü. Binlerce şehidimiz, o tarihlerde Oltu’ya bağlı ve şimdilerde ise Şenkaya İlçesi sınırları içindeki, Allahuekber Dağı’nın kuzey yamacında yatmaktadırlar. Buna rağmen bu birlikler, 27 Aralık’ta Selim yakınlarına ulaşarak Sarıkamış-Kars demiryolunu tahrip ettiler.

Diğer taraftan 10. Kolorduya bağlı birlikler Ersinek Köyü civarından 3120 rakımlı Allahuekber Dağını aşarken, bu harekâta destek olmak amacıyla Penek’te 31. Tümen’den ayrılan ‘’Kuzey Harekâtı Destek Birliği’’, Rusları takip ederek Göle’ye gittikten sonra  Susuz’a doğru yürüyüp Rusların yolunu kesmekle görevlendirilmişti. Penek’te 31.Tümenden ayrılan ‘’Kuzey Harekâtı Destek Birliği’’ Yoğurtçular, Barik (Özyurt) , İznos (Gülveren) üzerinden Allahuekber Dağının Kuzey yamaçlarının bittiği Karınca Düzlüğü’ne varırlar. Kuzey Harekâtı Destek Birliği Stange Bey komutasındaki 8.Alay ile bir temas kuramadı ve daha sonra Rus (Kalitin’in) kuvvetleri tarafından geriye doğru sürüldü ve aynı yoldan  Oltu’ya geri döndü. Bu harekât sırasında da şehitlerimiz olur.

1.“Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Anma Törenlerinin” Sarıkamış’tan başlatılması yerine 10. Kolordunun izlediği (Oltu,Penek, Kosor ve Ersinek )  güzergahını izleyerek, binlerce şehidimizi koynunda barındıran, Allahuekber Dağı’nın kuzey yamacında bölgede yapılmasının tarihi verilere uygun olacağı,

2.Binlerce askerimizin şehit düştüğü söz konusu bölgeye uygun bir şehitliğin yapılması için gereğini,

Arz ederim                                                                                                              

  İmza

06.10.2020

                                                                        Selahattin ALTAŞ        

ADRES:                                                                                             

DUYURU: Bu bir dilekçe örneğidir. Her kuruma (4 kurum) ayrı ayrı yazılmalıdır. Sanırım dilekçenin içeriği ve ne kastedildiği anlaşılmaktadır. Konunun uzmanı değilim. Bilgilerde, sağlam kaynaklardan alınmasına rağmen, bir  eksiklik ve yanlışlık olabilir. Dilekçe gönderecek ziyaretçilerimizin konun uzmanı kişilerden bilgi alarak dilekçelerini geliştirebilirler. Vira bismillah. Dört kurma ilk dilekçe bizden (gönderildi).”Bir elin nesi var iki elin sesi var” babından ilgili kurumları dilekçe yağmuruna tutalım. Teşekkürler.

CİMERE İNTERNET ÜZERİNDEN  https://www.turkiye.gov.tr/cimer-basvuru-sorgulama

ERZURUM VALİLİĞİNE  İNTERNET ÜZERİNDEN http://www.erzurum.gov.tr/yikob/iletisim E-Posta erzurum.yikob@icisleri.gov.tr

TBMM DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU İNTERNET  ÜZERİNDENE-Posta Adresi:  kumbuzoglu@tbmm.gov.tr

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA İNTERNET ÜZERİNDEN  

https://www.tsk.tr/ElektronikForm/genelkurmay-baskanligina-yazin BAŞVURABİLİRSİNİZ.

NOT:Lütfen dilekçe verenler aşağıdaki YORUM bölümüne adlarını yazmayı  unutmasın.Teşekkürler

ERZURUM VALİLİĞİNİN DİLEKÇEME CEVABI

erzurum.yikob <erzurum.yikob@icisleri.gov.tr>7.10.2020 Çar 10:12Kime:

 •  Siz

Bilgi:

 •  Ali SİZER

      Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/10/2016, No: 2016/9430 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12/11/2016, No: 29886 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 58 numaralı Şehitlik Yönetmeliğince şehitlik yerlerinin tespiti, tescili, tahsisi, yönetimi, inşası, bakımı, onarımı ve koruma işlemleri ile şehitliklere kimlerin defnedileceğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bahse konu yönetmelik hükümleri doğrultusunda  Başkanlığımızca Erzurum ili sınırları içerisinde Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen şehit mezarları yaptırılmakta ve bakım ve onarımlarına devam edilmektedir.

     Bilgilerinizi rica ederim.

2 thoughts on “Haberiniz Olsun-Lütfen Dilekçelerinizi Verin

 • 7 Ekim 2020 tarihinde, saat 12:41
  Permalink

  Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İlginize tşk. Fakat bilgilerde eksiklikliğin yanında yanlışlıkla var. Bu hareket. Bardızda. Başlatılıyor. Nedeni Kemal Atatürkün. Amasya kongresi sırasında. Gelen bir ihbar göre 11 maddelik tamim yayınlıyor. 3.mad bardızda yapılan katliama karşılık aynı beldede karşılık vermek şartıyla. Hareketi başlatıyor. Onlarca şehit verip yanlış hatırlamıyorsam 16 gazisi olduğu için gaziler isminde almıştır. Enver pş 3 gün Sarıkamış tan gelen askeri. Bardızda bekliyor. Nasıl oluyordu bukadar hareketin merkezinde olan tarihide ismi geçen beldenin sizin yazılarınız ismi geçmiyor.

  Yanıtla
  • 7 Ekim 2020 tarihinde, saat 15:41
   Permalink

   Sayın Çakır “Sarıkamış Harekatı Planı” Devlet arşivlerinde ve Genel Kurmay Başkanlığında var.Ben bu bilgileri devler arşivlerinden aldım.”Sarıkamış Harekatı Planı” planı yazıp internet girerseniz hepsi önünüze gelir.O sizin dediğiniz 9.Kolordunun güzergahı.9.Kolordu Narman üzerinden Gazilere (Bardıza gelir.10.Kolordudan yani Oltu’dan gelen birliklerle birleşir.Ama en çok şehidimizin verildiği nokta Allaahuekber Dağı’nın kuzey yamacıdır.Yöre halkı bahar gelip yaylalarına çıktığında yayla damlarının şehit cesetleriyle dolu olduğunu görmüşler.Şehitlere saygılarından yaylalarını terk edip başka yayla kurmuşlar.Sen galiba bir söz var ya”sapla samanı karıştırıyorsun. Sarıkmaış Harekatı 22 Aralık 1914 yılında başladı.Sen Amasya tamiminden, Atatürk’ten bahsediyorsun.Amasya tamimi 22 Haziran 1919 ilan edildi.Benim bahsettiğim konu senin bahsettiğin konudan beş sene önce olmuş. Belge ile konuşmak gerekir.Bir şeyin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu belge doğrular.Ben 10.Kolordunun güzergahından bahsediyorum siz başka bir şeyden.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir