Oltu İl Olmalı,Karataş-Penek-Kömürlü Arasına Hava Alanı Yapılmalıdır

LÜTFEN ANKETİMİZE KATILINIZ

Oltu İl Olmalı mıdır?

TEŞBİHTE HATA OLMAZ!

Yerköy; Yozgat’a bağlı küçük bir köy iken, Çiçekdağı Kırşehir’e bağlı bir ilçeydi. Ankara -Kayseri tren yolu Çiçekdağı’ndan geçecekmiş, bir grup Çiçekdağlı trenin gürültüsünden tavuklarımız yumurtlamaz-yumurtadan kesilir diye engel olmuşlar .Dolasıyla tren yolu Yerköy’den geçmiş. Şimdi Yerköy nüfus ve gelişme bakımından Yozgat’la yarışırken, Çiçekdağı olduğu gibi kalmış, sanki Yerköy’ün küçük bir mahallesi gibi ,gelişmemiş, büyümemiş ,yıllar önceki durumdadır. Çiçekdağı’n bir köyünde çalışırken maaşımızı Çiçekdağı’ndan alır, karnımızı Yerköy’de doyurmak durumunda kalır ve hatta alış-verişi Yerköy’den yapardık.

İLK CUMHURİYETİN ,YANİ “OLTU CUMHURİYETİNİN” KURULDUĞU YERİN İL OLMASINI ÇOK GÖRENLERE YAZIKLAR OLSUN!

TARİHTE BÖLGE HALKININ YÜZÜ HİÇ GÜLMEMİŞTİR!

ELBET BİR GÜN GERÇEKLEŞİR SÖZÜMÜZ

Gelecekte Oltu bizim ilimiz.
Biline ki Atatürk’tür yolumuz,
Güzeldir Türkçe’miz,tatlı dilimiz.
Elbet bir gün gerçekleşir sözümüz.
*****
Cumhuriyet önce sen de kuruldu,
Düşmanların ihanetten yoruldu,
Bulanıktı suların, sonra duruldu.
Elbet bir gün gerçekleşir sözümüz.
*****
Atabegler Ülkesinin bir parçasısın,
Ermeni zulmünü çok çeken sensin,
Ne söylesem ki bilmeyenlerin kansın.
Elbet bir gün gerçekleşir sözümüz.
****
Herkes bilir senin meşhur taşını,
Kutluyorsun 102.Cumhuriyet yaşını,
Kimse sormaz ekmeğini aşını.
Elbet bir gün gerçekleşir sözümüz.
*****
Okuyanı ,aydını çoktur Şenkaya’nın,
Meyvesi,sebzesi boldur Uzundere,Olur’un,
Kırmızı Periler Diyarı şirin Narman’ın.
Elbet bir gün gerçekleşir sözümüz.
Tarihte hiç gülmedi yüzünüz,
Elbet bir gün dinecektir sızınız.
Yetkililer hiç çekilmiyor nazınız.
Elbet bir gün gerçekleşir sözümüz.
*****
Pek bilinmez Narman’ın Sümmani’si,
Çok hizmetler vermiştir,Şenkaya’nın Köycüsü,
Daha çoktur yöremizin ünlüsü.
Elbet bir gün gerçekleşir sözümüz.

*****
Narman, Uzundere, Şenkaya ve Bardız onun ilçesi.
İnsanı merttir ,vardır demir pençesi.
Olacaktır tüm illerin önemli bir halkası.
Elbet bir gün gerçekleşir sözümüz.

*****
Doğruluktan ayrılmaz asla özümüz,
Sorumlular hiç çekilmiyor nazınız,
Bir gün olur, çalmasa da sazınız,
Elbet bir gün gerçekleşir sözümüz.
*****
Altaş der ki bir gün gerçek olacak,
Halkımızın mutlak yüzü gülecek,
Çok şey vadediyor bize gelecek.
Elbet bir gün gerçekleşir sözümüz.


Selahattin Altaş
Emekli Eğitim Müfettişi

NEREDE BUNLAR?

Nerede bu seçilmişler? Nerede bu belediye başkanları? Nerede bu Oltulular? Nerede Erzurum ve ilçeleri ile faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları ? (dernek,vakıf,federasyon ve benzerleri-bazıları hariç-onlar canla başla çalışıyorlar-sağ olsunlar, var olsunlar ) Sosyal medya diye bir şey var. En güçlü bilgi edinme, bilgi yayma ve iletişim ağı. Artık neredeyse diğer yayın organlarının yerini aldı.İnsanlar çağa ayak uydurmak zorundadır. Hemşerilerimizin dilek öneri ve şikayetleri bu iletişim araçlarında dillendiriliyor.Onları anlamak,dertlerine deva olmakla yükümlü kişiler artık bu iletişim ağlarını takip etmek ve yorumda bulunmak zorundadır diye düşünüyorum. İş yoğunluğu nedeniyle yetişemiyorlar sa bu işler için bir personel görevlendirilebilir.Korkmasınlar bu onları küçültmez ve nitekim daha da yüceltir.Aylardır “Sarıkmış Harekatı Şehitlerini Anma ” ve “Oltu il olmalıdır “konulu paylaşımlar yapıyoruz.Sağır sultan duydu bir siyası yetkili duymadı.Ya da duymazlıktan geldi.Lütfen hemşehrilerinizi küçümsemeyin.Sadece seçimler de hatırlamayın.Sizlerin görevi sadece taziye vermek veya mensubu olduğunuz partiye hizmet etmek olmamalıdır.Ufukta bir seçim olacak gibi görülüyor.Hiç olmazsa seçimlerde bölge halkının talepleri dillendirilmelidir .Gerçekten Oltu’nun il olma hakkıdır.Oltu cumhuriyetine (Oltu Şura Hükumeti) başkentlik yapmış bir yerin il olması için daha ne beklenebilir? Erzurum il merkezine yaklaşık 200-250 km uzaklık diğer bir önemli neden değil midir? Acil durumda olan bir çok hastanın Erzurum’a yetiştirilmesi sırasında yolda can verdiklerini biliyorum.Aya gidilmesi düşünülen çağımızda ilde görülen bir devlet işi için üç günün harcanması doğru mudur? Konu ile ilgili ankete katılanların yüzde doksanının üstünde bir kesim Oltu’nun il olmasını istiyor.Bu basit ve hafife alınacak bir talep değildir.Bütün sorunların gövdesidir.Bu sorun çözüldüğünde diğerleri kendiliğinden gelişir.Gövde kendiliğinden dallanır, budaklanır. O zaman gelişme ve kalkınmayı engellemeye çalışsanız bile engelleyemezsiniz. Diğer bir ifade ile su akar yatağını bulur.Halk oylaması yapılmalıdır.

Narman Kırmızı Peri Bacaları

“HAK VERİLMEZ, ALINIR”.HALK DEYİMİ İLE “AĞLAMAYANA MAMA VERİLMEZ” Sesini duyurmayan kimseye hakkını vermezler. Haklar insanın eline kendiliğinden gelmez. Onları elde etmek için mücadele vermek gerekir.

Sayın Cumhurbaşkanı, İktidar Ve Muhalefet Parti Başkan Ve Milletvekilleri, Hükumet Yetkilileri, Erzurum Valiliği, Narman, Oltu, Şenkaya, Olur, Uzundere Kaymakamlıkları, Belediye Başkanları, Erzurum ve Çevresi İle İlgili Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ; (Dernek, Vakıf, Federasyon ve Benzeri Kuruluşlar), Muhtarlıklar ve Tüm Hemşehrilerime Açık Mektuptur-HALK OYLAMASI YAPILMALI-OLTU İL OLMALIDIR.

Söz konusu Oltu,Şenkaya,Olur,Narman ve Uzundere İlçelerinde HALK OYLAMASI  yapılmalıdır.Yapıldığı takdirde görülecektir ki oralarda yaşayanların % 100 ‘ü Oltu’nun il olması yönünde oy kullanacak,yani EVET diyecektir.

DADA-Ş OLTU’NUN İL OLMASINI ENGELLEMEZ.

“Dada” kelimesi, sözlük anlamıyla, en büyük ağabey demektir. Öz Türkçe bir kelime olmasına rağmen TDK sözlüğünde yer almaması ayrı bir sorundur. Rahmetli babam ve diğer büyüklerim en büyük erkek kardeşine “DADA” diye hitap ederdi. Hakkı, Fevzi ve Latif adında üç kardeşin en büyüğü Latif’ti. Yani baba öldüğünde baba yerini almıştı. Aynı zamanda üçünün ve diğer kız kardeşlerinin babası yerine geçiyordu. Latif amcam babam Mirze, amcalarım Hakkı, Fevzi’nin ve diğer kız kardeşlerinin dada-sıydı. Bir ailede kardeş olursa olsun doğal olarak bir “dada” olur. Kız kardeşler de en büyük ağabeylerine “dada” diye hitap ederlerdi.Dadaş kelimesi “dada” kelimesinin sonuna –ş sesi gelerek dada-ş olmuştur. “Dada “ ağabey olduğuna göre dadaş ağabeyce anlamındadır. Erzurum yöresi insanına dadaş denilmesinin sebebi de budur. Yani yöre insanı hem birbirine ve hem de yabancılara sıcak, samimi ve ağabey gibi davranırlar.Şimdi gelelim esas konuya: Oltu İl olduğunda; Erzurum’un küçüleceği, kültürünün olumsuz etkileneceği, nüfus dengesinin değişeceği gibi yersiz endişeler taşıyan, konuyu amacından saptırıp, başka yönlere taşıyan olumsuz yorumlar yapılmaktadır. Bana göre bu ve bunun gibi endişeler yersizdir. Oltu yöresi halkı Erzurum’dan hiçbir zaman rahatsız olmamış, şikayet etmemiştir. Aynı adet, gelenek ve göreneklere, aynı kültüre sahip yöre haklı birbirinden asla rahatsız olmaz. Bu anlamda il olmak istiyorlar” düşüncesinde olanlar yanılıyorlar. Sorun Erzurum’un söz konusu ilçelere yaklaşık 200-250 km uzak olması, devlet işlerine ve sağlık hizmetlerine erişmenin zorluğu. Hastalığı nedeniyle Erzurum’a gederken birkaç köylümüzün Erzurum’a hastaneye ulaşamadan, yolda, ambulans veya arabada can verdiğini biliyorum.Oltu il olduğu takdirde Erzurum Oltu’nun dada-sı olmuş olur. İki kardeş il. Dada Erzurum, küçük kardeş Oltu. Oltu dada-sı Erzurum’a gereken saygıyı gösterir. Dada Erzurum ise küçük kardeşi Oltuyu kollayıp, gözetir. Hiç bir “dada” kardeşinin sefil olmasını, sıkıntı çekmesini, hastane yolunda can vermesini istemez. Onu kollar, gözetir, yöre ifadesi ile kendi yağında kavrulması, kalkınıp gelişmesi için elinden geleni yapar. Kendi ayakları üzerinde durmasını sağlar. Bu sebeple Erzurum, küçük kardeşi Oltu’nun il olmasını engellemez, bilakis kısa zamanda il olup, sorunlarını çözmesi için gayret gösterir diye düşünüyorum. Erzurum Oltu’dan tren yolu geçmesini, hava alanı yapılmasını çok görebilir mi? Asla.

OLTU NEDEN İL OLMALI?

Erzurum’un kuzey-doğusunda bulunan Şenkaya İlçesinin köyleri Erzurum’a ortalama 150-230 km uzaklıktadır. Şenkaya’nın köylerinin ana yollara uzaklığı ise ortalama 15-30 kilometredir.

Şenkaya’nın herhangi bir köyünden il Merkezi Erzurum’a gitmek için ortalama 15-30 kilometrelik köy yolundan sonra ana yola ulaşılır. Ana yoldan Erzurum’a varmak için ise yine ortalama 180 kilometre yol alması gerekmektedir. İl merkezinde görülmesi gereken her hangi bir devlet işi veya hastane için ortalama 230 km yolu üç, üç buçuk saatte giderek Erzurum’a varır. Nereden bakılırsa bakılsın insanın bir günün alır. O gün otelde kalması gerekir. Ertesi gün işlerini görür, bitirebilirse üçüncü gün geri döner. Basit bir iş için üç gününü harcamak zorunda kalan vatandaş epey de para harcar. Çektiği sıkıntıda cabası. Günümüzde bir il merkezine ulaşmak bu kadar zahmetli olmalı mı?

Kayseri -Kırıkkale arası 276 kilometredir. Ortalama üç saatte gidilir. Yanı Kayseri’den Kırıkkale iline gitmek için dört ilin, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale topraklarından geçilir. O da şu anlama geliyor; Şenkaya’nın herhangi bir köyünün Erzurum il merkezine uzaklığı dört il sınırı mesafesindedir.

Coğrafi konum olarak değerlendirildiğinde; Oltu’nun yakın çevresinde bulunan Narman, Şenkaya, Olur ve Uzundere ilçeleri yer alır. Bütün bu ilçeler Yukarı Çoruh Havzasını oluşturur. Bütün bu İlçelerden Oltu’ya ulaşmak oldukça kolaydır. Coğrafya Çoruh’un salkım saçak irili-ufaklı kolları ile örülmüş, adeta dilim-dilim olmuş bir arazi yapısına sahiptir. Allahuekber ve Erdavut Dağlarından beslenen irili- ufaklı kollar (Leksor,Doğanköy,Gülveren deresi suları ve diğerleri, Kosor (Akşar) Kasabası boyunca uzanan vadide birleşerek Penek Çayını oluşturur.Narman’dan doğan  ve Oltu’nun batısından gelen kolla eklenerek güçlenen Oltu Çayı aşağılarda Olur dolaylarında Penek Çayı ile birleşir.Tortum’dan beslenen ve Uzundere yönünde  akan Tortum Çayı da  ta aşağılarda Oltu çayı ile birleşir.Görülüyor ki Oltu Havzası bölgenin diğer kesimlerine oranla daha ılık geçen vadilerle dopdolu.

…………

1268-1578 yılları arasında, Yukarı Çoruh Havzası ve Yukarı Kur’a bölgesinde, yaklaşık 310 yıl hüküm süren Atabeğo’ların döneminde önemli bir yere sahip olan Oltu ,bir ara Çıldır Sancağının merkezi olmasını sağlamıştır.Kuskusuz bu durum Oltu’nun stratejik bir konumda yer almış olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü yerleşim yeri Doğu Anadolu Bölgesini, Kuzey Doğu Karadeniz kıyılarına, Kuzey doğuda ise Kafkaslara bağlayan eski yolları kontrol altında tutabilecek bir konumda bulunmaktadır.

Elviye-i Selase; Kars Ardahan ve Batum sancaklarının ortak adıdır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrasında 1878’de imzalanan Ayastefanos Anlaşmasına göre; Elviye-i Selâse (üç Sancak yani Kars, Ardahan ve Batum Sancakları ile Bayezit Sancağı) dört yüz milyon ruble karşılığı savaş tazminatı olarak Rusya’ya verilmişti.

Daha sonra yapılan 1878’de Berlin Antlaşması ile Bayezit Sancağı Osmanlı İmparatorluğunda kaldı.
Osmanlı Devleti Rus işgalinde bulunan Kars,Ardahan ve Batum topraklarını geri almak için Sarıkamış Harekatını başlatmıştır.

Elviye-i Selâse kırk yıl Rus yönetiminde kaldıktan sonra,1. Dünya Savaşının sonlarına doğru,Rusya’da meydana gelen Bolşevik İhtilali nedeniyle Rusların silahlarını Ermenilere bırakarak bölgeden çekilmeleri sonucunda 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması ile tekrar Anavatan’a kavuşmuştur.

Bölgede Sarıkamış Harekatı sırasında bazı kaynaklara göre 60.000,bazılarına göre 90.000 şehit verilmiştir.

Bölge Ardahan Sancağına bağlı olarak kırk yıl süreyle Rus yönetiminde kaldıktan sonra Rusların çekilmesiyle Ermeni zulmüne ve katliamına maruz kalkmıştır.

Rus ve Ermenilerden çok çeken bölge insanının tarihte yüzü hiç gülmedi.Bütün mal varlıklarını Ermeniler yağmaladıklarından halk fakirleşti.Çaresiz kaldı.Bütün bu  sıkıntı,zulüm ve katliamlar  insanları canından bezdirdi.

Cumhuriyetle birlikte  huzura kavuşan bölge ekonomik yönden bir türlü toparlayamadı. Çetin coğrafyası  ve uzun süren kış mevsimi nedeniyle ulaşım oldukça zordu.Şenkaya ilçesi köylerinin Erzurum il merkezine uzaklığı yaklaşık 150-220 km. uzaklıktadır.Önceden Erzurum’da görülmesi gereken bir devlet işi üç gün alıyordu.Bir gün gidiş,bir gün iş görme ve bir günde dönüş alıyordu.Erzurum’da Kongre Caddesinde Yeşil Palas Otelinin dili olsa da bütün bunları anlatabilse.

Özet olarak bütün bunlar göz önüne alındığında Oltu’nun il olması zorunludur.Olmaması için hiçbir neden yoktur. Oltu’nun il olması bölge halkını çok rahatlatır.Hem ulaşım  ve hem de devlet işlerinin görülmesi kolaylaşır.Ekonomisi hızla gelişir.Daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Oltu’da “Oltu Cumhuriyeti” kurulmuştu.

– Kurtuluş mücadelesi sonrası bağımsızlığını ilan eden Oltu, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra kendi isteği ile Türkiye topraklarına bağlanmıştır.

Sadece bu Oltu’nun il olmasına yeterli bir nedendir.İl olduğu takdirde ilçe sayısı da yeterlidir.Benim gördüğüm kadarıyla hem Şenkaya’nın yükünü hafifletmek ve hem de ilçe sayısını artırmak için Kömürlü ve Bardız Köyleri de ilçe olabilir.Ve hatta Ardanuç ve Göle İlçeleri de kendi istekleriyle katılabilir.

Oltu İl olup, Karataş-Penek-Kömürlü arasına bir hava alanı yapılarak ,Erzurum-Kars demir yolu Horasan’dan Narman -Oltu-Kosor-Göle yönünde Ardahan’a bağlanmasıyla bölgenin makus talihi değişecek, ulaşımı oldukça kolaylaşacak ve ekonomisi de hızla gelişecektir.Tarihte hiç yüzü gülmeyen bu bölge halkının tabir caizse “yüzünün güleceğini” umuyor, buna da hakkının olduğunu ve dahası çağımızın koşullarının da bunu zorunlu kıldığını düşünüyorum.

Arz ederim.

21.01.2021

Selahattin ALTAŞ

Emekli Eğitim Müfettişi

ASIL SIĞ DÜŞÜNCE İŞTE BUDUR!

Bir hemşerimiz, bir facebook grubu sayfasında “Oltu İl Olmalı, Karataş-Kömürlü-Penek arasına havaalanı yapılmalı ,Horasan demir yolu Narman-Oltu-Akşar üzerinden Ardahan’a bağlanmalı” şeklindeki düşüncemizin anketini paylaştığım sayfada yaptığı yorumun bir bölümünde görüşümüzü “sığ düşünce” olarak değerlendirmişti.Boşuna dememişler “sen ne söylersen söyle önemli değil,önemli olan karşıdakinin ne anladığıdır.

*****

Elbette farklı görüşler, farklı düşünceler olacaktır.Farklı görüşler ve düşünceler bizim zenginliğimizdir.Bu tür görüşlere katılmasam bile saygı duyuyorum.Ancak onun ifade ediş biçimini yanlış buluyorum.”Oltu’nun il olması halinde sonuçları zararlı olabilir.Şu… şu… endişeleri taşıyorum.Bunları da göz önüne almak gerekir ” şeklinde ifade etmek başka, bahsettiği,zararlı gördüğü konuların sanki bilinçli olarak önceden planlanmış izlenimi vermesine ve öyle algılanmasına yol açacak şekilde ifade edilmesi başkadır.İşte buna katılmıyorum ve ifade ederken buna dikkat etmek önemlidir.Bu bir tür niyet okumadır.

*****

Çiçekdağı’nda çalışırken halk arasında anlatılan söyle bir şey duymuştum.Ankara-Kayseri demir yolu yapılırken Kırşehir’in en kuzey ilçesi olan Çiçekdağı’ndan geçecekmiş. Çiçekdağı’nın ileri gelenleri toplanıp, konuyu istişare etmişler.Buradan tren yolu geçerse trenin sesinden tavuklar yumurtadan kesilir diyerek tren yolunun geçmesini engellemişler.Onlara göre tavukların yumurtası trenden önemliymiş.Tren yolu Çiçekdağı’na dört kilometre ilerde bulunan ve Yozgat’a bağlı küçük bir köy olan Yerköy’den geçer.Yerköy tren yolu sayesinde kısa zamanda gelişip büyüyerek çevresinin en büyük ilçesi olurken ili andıran Yerköy’de alıveriş merkezleri,oteller,sanayi,pazar vs bulunurken Çiçekdağı yerinde saymış ve hatta küçülerek büyük bir köy konumuna gelmiştir.Çiçekdağı’nda bir lokanta vardı.Adına mecburiyet lokantası denilirdi.Çorba ve kuru fasulyeden başka bir şey bulunmazdı.Devlet işleri için İlçeye gelenler işlerini gördükten sonra Yerköy’e iner,alışverişini orada yapar,paralarını Yerköy’e bırakırlardı.Belki Yerköy’e bağlanmak içlerinden geçiyordur ama sırf kuru inatlarından dolaya bağlanmıyorlar.Asıl sığ düşünce işte budur! Elbette başka örnekleri de vardır.

*****

Oltu il olur, tren yolu geçer ve havaalanı yapılırsa kısa zamanda kalkınıp,yörenin makus talihini yenecektir.Ne var ki olumlu yaklaşan hemşerilerimizin sayının çok olmasına rağmen konuya böyle sığ düşünce,yersiz endişelerle yaklaşan ve hatta Oltu’nun il olmasını Musul – Kerkük meselesine benzeterek amacından saptırıp başka yönlere çekmeye çalışan hemşerilerimiz de vardır.Takdir siz sağ duyulu hemşerilerimizin.

FACEBOOKTA YAPILAN YORUMLAR -Diğer yorumlar sayfanın altındadır.

Hiç bir değişiklik yapılmadan olduğu gibi paylaşılmaktadır.

TARİH 12.12.26 HATIRASI
OLTU: 1. Dünya Savaşı’na kadar Rus Çarlığı boyunduruğunda olan Oltu, 1. Dünya Savaşı’nda geri alınıyor. Hatta 1919’da burada Oltu Hükümeti bile kuruluyor. Bu hükümet 1926 yılında Erzurum’a ilçe olarak bağlanıyor. Bir hükümet ilk kez bir ilçe oluyor! Oltulular mütevazıdır. Artık geriye sadece bir pul kadar değeri kalmıştır Oltu’nun .

Coşkun Köycü

Sayın SELAHATTIN ALTAŞ HOCAYI CANDAN KUTLUYORUM.TASLAK BİR PROJEYI GÜNDEME GETIRMIŞ..KATILIYORUM.BU BÖLGE PROJENIN GERCEKLEŞMESINI ÇOKTAN HAK ETMIŞTIR.HAKKINI ARAMAYARAKZAVALLI BIR DURUMA DÜŞMEK YÖRENIN ASALETLI KÜLTÜRLÜ HALKINA YAKIŞMAZ.ÇOCUKLARIMIZIN TORUNLARIMIZIN HATIRINA BU PROJENIN GERÇEKLEŞMESI IÇIN CANLA BAŞLA BIR GAYRET IÇINDE OLMALIYIZ DIYE DÜŞÜNÜYORUM.SAYGILARIMLA .

 Çok teşekkür ederim Sayın Hocam.İfade ettiğiniz gibi bölge halkı Oltu’nun il olmasını çoktan hak etmiştir.Yine belirtiğiniz gibi “yörenin asaletli,kültürlü halkına yakışmaz.Selam ve saygılarımla.

Nevzat TAŞKIN

Erzurum buna hemen karşı koyar.çünkü dengesi bozulur.istedikleri ellerinden gider.il olmasını istemezseler ulaşım araçlarını yapsınlar buna da razı olalım.

Teşekkürler. Oltu’da Erzurum için kendini yakmamalı,kendini düşünmeli.Günümüzün şartları Oltu’nun il olmasını gerektiriyor.

Orhan Okumuş Bir Narmanlı olarak Oltu’nun il olmasını kesinlikle istemiyorum. Ben Erzurumlu olmakla gurur duyuyorum. Erzurum’un geçmişten gelen tarihi birikimi ve geniş kültürü var. Bunu yaşantımızın her alanında görmek mümkün. Düşünmeden kalkıp Oltu’nun Erzurum’dan ayrılmasını istiyorsun. Yani küçülmeyi istiyorsun. Erzurum’un büyüklüğünü aklın sıra silmeye çalışıyorsun. Senin gibi zihniyetler benim adıma konuşma hakkına sahip olamazlar. Bahane de hazır, yok efendim uzak, hizmet alınamıyor, ayrılsak iyi olur gibi sığ düşüncelerle bir yere varamazsın. Hiç kimsenin Erzurum’un şanlı tarihini zihinlerden silmeye hakkı yoktur, olamazda. Eğer biraz düşünme yetisi olan bir kişi olsaydın bu şekilde yorum yapmazdın. Biz Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Elife Bacıların, İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Nefilerin adını saymakla bitiremediğimiz Erzuruma mal olmuş kahramanların torunuyuz. Ayrıca Erzurumda farklı milletlerden insanlar bir arada yaşıyarak kültürel zenginliği oluşturmaktadır. Bunun Dadaşlar olarak mirasçılarıyız. Ülkemize halk müziğinde birçok eser vererek geniş kitlelerin dinlemesine katkı sağlamışız. Cumhuriyetin kurulmasında Erzurum’un önemli derece de katkısı olmuş. Erzurum kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Erzurum kongresi başkanı olarak Erzurumlulara gerekli önemi ve değeri vermiştir. Cumhuriyetin her döneminde Dadaşlar diyarı Erzurum, gerekli önemi ve saygınlığını korumuştur. Erzurum bölge şehirlerine, hastaneleri ve Üniversitesi ile hizmet etmekte gerekli önemini hissettirmektedir.Önemli ozanlarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz dadaşlar diyarı Erzurumdan çıkmıştır. Erzurum sevdasını, sevgisini, Türk halkına hissettirmiştir. Kış turizmi ve dünyanın en büyük kayak merkezi Palandökenle dünyaya adını duyurmuş, Narman Peribacaları, Kümbetler, Yakudiye Medresesi, Lalapaşa Cami, Tortum şelalesi, Dabakhane vb eserlerle şehrimizin büyüklüğünü göstermektedir. Değerli kardeşim! Şimdi soruyorum. Oltu şehir olursa bu zenginliklerden bahsedebilir misin? Dünya Oltu’yu hangi ölçüde tanır? Sen Oltulu olabilirsin ama ben Dadaşlar diyarı Erzurumlu olmaktan gurur duyuyorum, duymayada devam edeceğim. Erzurumu hiçbir güç bölerek küçültemeyecektir.Buna da sizin gibi zihniyetlere dadaşlar fırsat vermeyecektir. Saygılarımla.. Orhan OKUMUŞ

TC Selahattin Altaş Gönderi Sahibi Sevgili Orhan öncelikle şunu belirteyim ki yazdığın yorumda hakkımdaki düşüncelerin tamamen ön yargılı ve duygusaldır.Beni tanımadan,fikir sahibi olmadan nasıl böyle yorumda bulunabilirsin.Onların hiç birine katılmıyorum ve beni yansıtmıyor..Yorumunda “Dadaştan” bahsetmişsin.Peki bir dadaş başka birisini tanımada böyle iftiralar atabilir mı? Oltulu değilim,ama yöre insanını idari yönden rahatlatmak,sıkıntılarını kaldırmak için temiz duygularla görüşlerimi anlatıyorum.Ayrıca Narman-Savaşçılar Köyünde (Todan) ,1970-1974 yıllarında çalıştım.Halen öğrencilerimle haberleşiyorum.Bu sebeple Narman yöresini de çok iyi tanıyorum.Oltu tarihini de bu kadar hafife almayın.1879 dan 1919 a kadar kırk sene Rus yönetiminde kaldı.Ermenilerden çok çekti,yağmalandı.1919 yılında direniş başladı.”OLTU ŞURA HÜKUMETİ” kurularak Oltu Cumhuriyeti ilan edildi.Kısada olsa bir yıl Oltu Cumhuriyetin başkenti oldu.Ayrıca Atabeğler Yurdu ve önemli merkeziydi.Size bir önerim olacak;Aşağıdaki size bir internet sitesi bağlantısı (linki) gönderiyorum.Mademki hakkımda böyle ön yargıda bulunmuşsun,150’ye yakın site sayfalarını inceleyip hakkımda fikir sahibi olduktan sonra yorumdan bulunacaksın.O zaman ön yargıların ne kadar değiştiğini göreceksin.Belli ki sadece paylaştığım gönderinin birkaç satırını okumuşsun.Sayfanın tümünü okusaydın bu iftiraları atmazdın. https://www.selahattinaltas.com/summani-baba/ Ha şunu da söyleyeyim kimin Erzurum’u çok sevdiği hiç belli olmaz!

Orhan OkumuşSayın Hocam, ben şahsınıza iftira atmıyorum. Benim aldığım aile terbiyem buna izin vermez. Ben Saygı ve sevginin olduğu bir ortamda tartışmanında Saygı kuralları içinde kalması şartı ile görüşlerinize karşı düşüncelerimi ifade ettim. Elbette ki Erzurumu sevebilirsiniz. Buna diyeceğim söz konusu değil. Rus harbinde Oltu, Narman ve birçok ilçemiz zulüm altında kalmış acılar ve izdıraplar yaşanmıştır. Rahmetli nenem ve büyüklerimden Ermeni çeteleri ve Rus harbinde Narman’da yaşanan zulümleri dinledim. Ve öğrendim. Sizler sanki sadece Oltu zulüm altında kalmış gibi lanse etmeniz doğru değil. Erzurumu bir bütün olarak değerlendirmeniz gerekir. Çünkü Erzurum bütünüyle zulüm altında kalmıştır. Büyük acılar, üzüntüler yaşanmıştır. Eşini, çocuğunu kaybeden kadınlarımız, yetimlerimiz ağıtlar yakmışlardır. Dolayısı ile iki Üniversite bitirmiş biri olarak yazdığınız yazınızı anlamakta ya da algılamada sorunum yok. Böyle durup dururken güzelim dadaşlar diyarını parçalamanın anlamı olamaz. Uzaklık muzaklık bahane edilmemelidir. Bizim töremizde saygı edepten gelir. İnsanları sevmek zorunda değiliz ama her kim olursa olsun saygı duymak zorundayız. “İnsanda yoksa edep, neylesin medrese mektep, okusa alim olsa yine merkep yine merkep” Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK ne güzel söylemiş. Bizler büyüklerimize, sevelim sevmeyelim insanlara saygı duymak bizim edebimizden gelir.Saygı ve sevgilerimle…

TC Selahattin AltaşGönderi SahibiOrhan Okumuş Sevgili Orhan öncelikle cevap yorumuna teşekkür ederim.Verdiğim cevapta değindiğim konuların pek çoğuna cevap vermemişsin, tek,tek cevap vermeni bekliyorum.Elbette bütün sadece Oltu ve de Erzurum değil bir çok ilimiz Ermeni zulmünden çok çekmiştir.Oltu söz konusu olunca sadece Oltu’dan bahsettim.Araştırmalarım arasında Bütün bu konular yer almakta.İnternet sitesinde mevcut.Sarıkamış Harekatında 10.Kolordunun Todan bölgesinde verdiği 2500 şehidimiz de mevcut.”Durup dururken dadaşlar diyarını parçalamanın bir anlamı yok “demekle neyi kast ediyorsunuz.Her ikisi de yurt parçası.Neden parçalansın.İl olmakla parçalanmış mı oluyor.Uzaklık-muzaklık bahane edilmemeli diyorsunuz.Uzak olması yanlış mı? “Hiç kimsenin Erzurum’un şanlı tarihini silmeye hakkı yoktur”demişsiniz.Yani ben Erzurum’un şanlı tarihini silmeye mi çalışıyorum.Bunu size kim söyledi.Yani Oltu il olursa Erzurum’un zenginlikleri kaybolur mu? Erzurum’un zenginlikleri Oltu’ya mı bağlı?”Eğer biraz düşünme yetisi olan bir kişi olsaydın bu şekilde yorum yapmazdın” ifadesi ile neyi kast ediyorsun.Yani bizim düşünme yetimiz yok mu?”Düşünmeden kalkıp Oltu’nun Erzurum’dan ayrılmasını istiyorsun. Yani küçülmeyi istiyorsun. Erzurum’un büyüklüğünü aklın sıra silmeye çalışıyorsun. Senin gibi zihniyetler benim adıma konuşma hakkına sahip olamazlar” demekle de neyi kast ediyorsun.” demek doğru mu? Oltu olmakla Erzurum’un büyüklüğü silinir mi?Yanı nasıl benim gibi zihniyetler senin adına konuşma hakkına sahip olamazlar.Ben hiç yazımda başkası adına konuşmadım ve asla da konuşmam.Ben kendi düşüncelerimi ifade ediyorum.Ayrıca senin kimlerin terbiyesini aldığın beni ilgilendirmez.Necip Fazıl’dan söz etmişsiniz.Bende Ulu Önder Atatürk’ün “Cumhuriyet sizden fikri hür,vicdanı hür yeni nesiller ister” sözünden ilham aldığımı ifade ediyorum.Kendi adıma “aklın ve bilimin” yolundayım.Konuyu amacından saptırıp başka yönlere çekmenin hiç bir anlamı yoktur diye düşünüyorum.Hani bir söz var ya”sen ne söylersen söyle senin ne söylediğin önemli değil ,önemli olan karşıdakinin ne anladığıdır.Sevgilerimle.

Orhan OkumuşMurat Özcan Özcan kardeş, Bunların amacı Oltu’yu şehir yapıp kuzey ilçeleri olan, Narman, Şenkaya, ve Olur’u Oltu’ya bağlayıp Erzurum’un nüfus ve coğrafi dengesini bozmak. Bunun aynısını Musul, Kerkük, Süleymaniye ve Halep’te yaptılar. Stratejik açıdan mümkün değil. Türk milleti olarak uyanık olmamız gerekir. Saygı ve selamlar.

 

Murat Özcan ÖzcanOrhan Okumuş teşekür ederim dedimya bunlar sadece rüyada ve haleyde görler ne güzleri nede kudretleri yeter buna saygılar1

TC Selahattin AltaşGönderi SahibiSevgili arkadaşım ne alakası var bunun yazdıklarınızla.Yazdıkların hayal ürünü,ütopya.Önceden yaptığınız gibi yine niyet okumuşsunuz”.Türkiye buna izin verir mi? Türkiye Cumhuriyeti toprakları içindeki bir bölgenin Musul ve Kerkük’e benzetmenin ne alakası var.81 olan il sayısı 82 ye çıkar.O kadar.Erzurum’un ayakta durması yani Oltu’ya mı bağlı? Selamlar. BAZI HEMŞEHRİLERİMİZİN OLTU’NUN İL OLMASINA GÖSTERDİKLERİ TEPKİYİ

1. 17.08.2020 tarihinde 16.02 de yayınlanan TRT TÜRKÜ kanalı Erzurum Radyosu Yurttan sesler programında ; Narman’ın Samikale Köyünden tanınmış halk aşığı Sümmani Babaya ait “Ervah-ı Ezelde Levh-i Kalemde” deyişi Erzincan yöresinden bir türkü olarak anons edilmesine (halende aynı şekilde anons ediliyor-silinmediyse kayıtlarda mevcuttur.)https://www.selahattinaltas.com/summani-baba/

2. Aylardır sürdürdüğümüz Sarıkamış Harekatı Anma törenlerini 10.Kolordunun (Narman 2.500-Oltu 2.000,Şenkaya Allahuekber yaklaşık 40.000) yerlerinde anmayan, Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Sarıkamış Şehitleri gibi gösterip tersinden yanı Sarıkamış’tan anmaya başlayan YETKİLİLERE,

3. Sosyal medya ve Ulusal televizyonlarda Narman-Oltu-Allahuekber faciasını “Sarıkamış Faciası” olarak haber vermelerine AYNI TEPKİYİ GÖSTERDİLER Mİ? VEYA GÖSTEREBİLİRLER Mİ?https://www.selahattinaltas.com/yorenin-tarihi/HER İKİ BAĞLANTI AYRI AYRI TIKLANDIĞINDA SAYFALAR GÖRÜLECEKTİR.

Savaş KaradüzErzuruma bağlı Narmanlı olarak bilinmek tanınmak varken oltulu olarak anılmak benim açımdan komik olur. Bu kutlu davalarında Oltuya köylerine ve kendini Oltulu hissedenlere başarılar dilerim. 😂😂😂

Kemal ErkmenMutlaka Oltu İl Olmalı… Senkayam Erzurum’a 180 km. Ulaş ulaşabilir isen…

Cuma OzgurUlumlu ve yapıcı bir girişim, destekliyorum başarılar diliyorum.

Ercüment Eylül

Destekliyorum. Fakat görüyorum ki yanlış vede yanlı ifadeler var. Nedir yanlış olan. Oltu İl olduktan sonra ilçe sayısı yeterli, hatta Bardız, Kömülüde İlçe olabilirmiş. El insaf yahu Akşar varken ne Bardızı ne Kömürlüsü söylediginizin akıl ile vicdan ile izah edilecek bir tarafı var mı? Ben herzaman Şenkayalı olmakla gurur duydum. Ama görüyorum ki bilinçli bir şekilde Akşara yönelik bir görmezden gelen tavırlar var. Benimde bir önerim var. Şenkayadan İlçelik alınsın geçkalınmış bir hak İlçelik hakkı Akşara verilsin. Yetmedimi yıllar yılı Akşarın gölgesinde ezik büzük duruş. Akşar her haliyle her zaman İlçe olmayı yıllar önce hak etmiştir. Ama nerde doğruyu söyleyecek dil.

TC Selahattin Altaşrozet simgesiSevgili Ercüment yorumun için teşekkürler. Akşar olmuş,kömürlü olmuş ne fark eder.Ancak Akşar Şenkaya’ya yakın olduğu için öyle düşünüldü.Duygusal hareket etmek doğru değil.Üstelik bu bir öneri.Artık bundan sonra Şenkaya’dan ilçenin alınması mantıklı ve doğru olmaz .Bardız’a gelince yakından uzaktan bir ilgim yok.Ancak coğrafi koşullar onu gerektiriyor.Yanı Şenkaya’nın bir ucunda Bardız,diğer ucunda Kömürlü var.Kömürlü sadece coğrafi ve idari yönden uygun.Yöreyi iyi bilen birisi olarak öyle değerlendirdim.Yanlı ifadeler kullandığımı ifade etmişsin.Neden yanlı ifade kullanayım ki.Hele bir dur bakalım böyle hareket edersek hiç biri olmaz.Sabırlı olalım,akılı ve mantıklı düşünelim.Eğer Oltu İl olursa zaten Akşar kendiliğinden hak ettiği yere gelir.Özet olarak konuyu amacından saptırıp başka yönlere çekmeye çalışmanın bir anlamı yoktur. .Selamlar.

Ercüment Eylül

Selahattin Bey öncelikle nezaketinizden dolayı ilgi ve alakanız dan dolayı sizi kutluyorum. Bardız Şenkaya ya biliyorum yakın. Akşarın Şenkaya ya mesafesi 15 Km Ülkede 50 Km mesafeli İller var. Bu mesafe Akşarın İlçe olmasına engel değil. Ama size katılıyorum biraz hissi davrandım. Birilerini üzdüysem özür dilerim. Meramımı siz anladınız. Oltu tabikide İl olmalı Ama Akşar da İlçe olmayı sizde taktir edersiniz ki çoktan haketti. Herkese selamlar olsun.

TC Selahattin Altaşrozet simgesiGönderi SahibiSevgili Ecrüment Oltu il olduğunda ilçe sayısı yeterli olmazsa Bardız ve Kömürlü ilçe olsun demedim,olabilir dedim.Bu bir görüş.Hissi davransaydım benim de Akşar’ı önermem gerekirdi.Çünkü Akşar yıllarca bizim nahiyemizdi. Ancak Pertuvan ve çevresindeki köyler uzak.Akıl ve mantık Kömürlü’yü gösteriyor.Ben bir vefa borcunu ödemek için çalışıyorum.Güç katan yorumlara ihtiyacımız var.Özür dilediğin iyi bir erdem.Sağ ol.Selamlar.

Asker Alverrozet simgesiMücadeleye devam

Yılmaz Algen çok güzel bir düşünce inşallah hayellerimiz gerçek olur bu işler tabiki çalışmayla eyitimlerle olacak işlerdir Erzurumdan ta Karsa kadar Dere boyu Hızlı Tren olmalıdır Tortum Narman Olur Oltu Penek Kosor Şenkaya Göleden Ardahan Karsa kadar Hızlı Trenin olması o bölgeyi daha çok kalkindırir kanatindeyim inşallah bu sistemler beş on yıla kadar hatta dahada erkende yapılır inşallah diyorum. 

Dursun Düzgünrozet simgesiÇok isabetli ve o bölgenin insanının yııllardır hayal ettiği bir fikir oluşumu sonuna kadar destekliyorum

Kemal Solak Narman Şekerli tarafına da hava alanı olabilir.

Ömer Göktaş

Hocam çok güzel olur, ancak Erzurum elden gider, böyle olmasaydı, devlet çoktan Oltu yu il yapardı. Ancak o demir ve karayolunun bardız dan geçmesi ve bardız ın ilçe olması için çalışmalar yapılabilir. Bunun için de öncelikle toki aracılığıyla konut yapımı ve şehirden göçün sağlanması, organik hayvancılık ve bağlı tesislerin yapılması, kilim, halı, tekstil gibi sanayi yerlerine ağırlık verilmeli diye düşünüyorum.

Ömer Göktaş  Sevgili Ömer Erzurum neden elden gitsin. Oltu’nun il olmasının Erzurum’a ne zararı olabilir.Her ikisi de bizim.Erzurum’un elden gitmemesi için bölge halkının elden gitmesi mi gerekir.Devlet dediğin;sen,ben ve hepimizden oluşan bir yapıdır.Formun Altı

Ali Akca

İsrail düzü hava meydanına müsait değilki .pist boyu için en az 4 km uzunluk lazım çeve dağların konumuda önemli.inşallah yapılır.

Ali Akca İsrailin Düzü’nün Penek’e kadar önü açık.Yani İsrailin Düzü-Penek arası.

Muhittin Çelik

Bolşevik ihtilali olmasa idi ( yadigârlarımız anlatirlardi) Rusya etüt yaptırıp, tren yolu için güzergahı planlamış ( mustafa toraman amcamız, o zamanı yaşıyan köylülerimiz.) Ihtilal olup Rusya sinirlarina dönünce proje kalmış,

İrşadi Harbigil

Sayın hocam olunun il olması fikri daha önceki yıllarda da dile getirildi biliyorsunuz. Şimdi ise bunu paylaşmanız beni çok mutlu etti bence olunun il olması haritada belirttiğiniz bölgelere ne büyük avantajlar sağlayacağını düşünmek gelecek nesillere ne güzel bir yaşam rahatlığı sağlıyacağını tahmin ediyorum çevremize yapılacak en büyük hızmet oltunun il olmasına çalışmaktır halkın ve siyasetçilerin harekete geçmesi gerekli girişimlerini kutlarım selamlar iyi akşamlar dilerim

TC Selahattin Altaş Çok doğru bir değerlendirme.Teşekkür ediyorum.Selamlar.

Önder IlhanOltunun il olması geç bile kaldı Ezrurum Şenkaya 180 km olur ha keza hava alanı çok süper olur.

Nevzat TaskinSayın öğretmenim o israil ismi değiştirildi .israfil ismini verdiler.lütfen o ismi kullanmayınız.Yarınki birgün o isim bizlerin başını ağırtır.hiç ilgileri olmadıkları halde nerden konulmuşsa Rus işgalinde bir yahudi bu ismi vermiş böylece kalmış.Aslında orası Alıcık dahil kotiğindir hatta bizimdir.Ruslar işgal ettiklerinde bizden almış oraya Artvinden getirdikleri bir gürcü yöneticisi orada oturttularak o bölgeyi yönetmişlerdir.Sonradan beyler denildi.onlarda göç edince o yeri berdiklilere sattılar.Bizim alıcıkta amcalarımız kalmıştır.keçi komu .koyun komları o oturanlarda bizim amcazadelerdir.selamlar.

 Selahattin Altaş: Teşekkür ederim Nevzat Bey.Adının değiştiğini bilmiyordum.Ama önemli değil.Başımızı ağrıtmak mümkün mü? Eskiler yeni ismini bilmez de onun için.Kafana takılmasın.Kim ne isim vermiş önemli değil.Orası bir Atabegler ülkesidir.Selamlar.

Nevzat TaskinTC Selahattin Altaş yarın yahudiler kendi isimlerini temsil ettiğini bahane ederek bir pislik çıkartırlar.onların işi hiç belli olmaz.O çiftliğin yeri dedemlerindir.Bizlerde tabiiki Atabegler devleti kurucu üyelerindeniz.Köyün camisinde onların imzaları vardır.Oltuda Aslanpaşa .Kızılkötikte ki cami ve Bardızdaki o tarihi Aslanpaşa camisi aynı tarihte Atabeglerin Aslanbey tarafından imza karşılığı belgeleriyle izinle yapılmıştır.selamlar .

Kanik HakanHiç iyi birşey değil şu yazılanların gelmesi oradaki hayvançılığın bitmesi yaylaların ormanların soğuk ve temiz sularını kirlenmesi demekdir.sadece yolları ve alt yapı olsun gerisi doğal kalsın yeter.vazla insanın gelmesi öyle güzel yerlerin bitmesi demekdir.bunları isteyenler aynanın öbür tarafına hiç bakmak akıllarına gelmiyor.şehirlerde eskiden ormandı denizine giriliyordu.şimdi bak her taraf insan ve pislik.erzuruma dokunmasınlar yeterlidir.

TC Selahattin Altaş  Oltu’nun il olması mı doğayı bozacak.Lütfen https://www.selahattinaltas.com/oltu-il-olmali-karatas…/ sayfayı iyi okuyunuz.Sanki Erzurum’a dokunulmamış da sanki biz dokunuyoruz.Demiryolu ve hava alanı yok mu?Oltu İl Olmalı,Karataş-Penek-Kömürlü Arasına Hava Alanı Yapılmalıdır – Eğitim Ve Bilim Pınarı & SaklıköySELAHATTİNALTAS.COM Oltu İl Olmalı,Karataş-Penek-Kömürlü Arasına Hava Alanı Yapılmalıdır – Eğitim Ve Bilim Pınarı & SaklıköyOltu İl Olmalı,Karataş-Penek-Kömürlü Arasına Hava Alanı Yapılmalıdır – Eğitim Ve Bilim Pınarı & Saklıköy

Kanik HakanEvet bozacak size ufak bir örnekden bahsediçem..bizde ailecek yaz tatilinde 15günlüğüne ziyaret ediyor geri dönüyoruz.şimdi gelelim sadade orda yaşayan akrabalarımız bize oraları gezdiriyor ve dikkatimi çekmiştir hep şehirli insanların geldiği nasıl belli piknik yaptıkları yerlere pisliklerini bırakıp gidiyorlar.sizde dışarda calışan emekli olup köye yerleşenlerdensin belli şehirde olanı köylerede istiyorlar istemeyin dogal saf ve temiz kalsın .şehirde yaşayın oralar temiz kalsın yada dogal kalması için çabalayan geliştikçe büyür ve kirlenir sonuçta oraya gelecek insan insanın coğaldığı yerde düzen temizlik orman tarla hayvan temiz su kalmaz.bunları daha çözümleyememişsiniz.benim isteğim hep aynı kalsın tabi kalmıycak ama bunları engellemek isterdim .

TC Selahattin AltaşGönderi Sahibiİl olmak bir hizmet türüdür.Lütfen yazıyı dikkatli okuyun.Benim hakkımda da tanımadan ön yargılı olma.Ders vermeye çalışma Hizmet başka çevrecilik başkadır.Çevre konusundaki sayfamı da lütfen iyi inceleyiniz. https://www.facebook.com/groups/12190230848… Devamını Gör''Dolar Yeşilini Değil,Ağaç Yeşilini Sevenlere Selam Olsun'' Grubu”Dolar Yeşilini Değil,Ağaç Yeşilini Sevenlere Selam Olsun” Grubu”Dolar Yeşilini Değil,Ağaç Yeşilini Sevenlere Selam Olsun” Grubu

Kanik Hakan  ben kimseye ders vermem.dersde almam resim paylaşmak farklı birşey olana sahip çıkmak farklı birşey.yazdıklarımdan hiç bahsetmedim özetlemedin diyemiyorsun.hizmet olursa herşey güzel olur olur olmasına.(insanlar cogaldıkca o resimlere sadece fotoğraflarda bakarsın ben bunu anlatmaya çalışıyorum ama anlayan yok.insanlar cevre düşmanıdır.aksini asla anlatmayın.oralara sahip çıkanla oralarda hala oturan eski topraklar.gerisi sadeca reklam.

Kanik Hakan  bu da son yazım ben şekaya bizim oraya eski usul olsun senin köyüne isterse metro gelsin.

TC Selahattin AltaşGönderi SahibiKanik Hakan Beni çevre konusunda tanımadan yine ön yargıda bulunuyorsun..Boşuna dememişler”sen ne söylersen söyle,önemli olan karşıdakinin ne anladığıdır. https://www.selahattinaltas.com/cropped-adsizegiti-1f-

Turan AktürkOltu,nün il olması Tortum,Narman Oltu ve Şenkaya’nın çağ atlaması demek tır. Ki kaçınılmazdır.ve Gole Ardahanin da tekrar canlanmasına sebeb olacaktır. Sayın Selahattin hocam bu projenin önemi çok büyüktür.sizlere teşekkürler.

Memet Erdoğdu Oltu herhangibir siyasal görüşün ötesinde tarihi ve konumu gereği kesinlikle il olmalıdır.

TC Selahattin Altaşrozet simgesiKesinlikle öyle sayın Hocam.

Asker Alverrozet simgesiMücadeleye devam.

Yılmaz Algençok güzel bir düşünce inşallah hayellerimiz gerçek olur bu işler tabiki çalışmayla eyitimlerle olacak işlerdir Erzurumdan ta Karsa kadar Dere boyu Hızlı Tren olmalıdır Tortum Narman Olur Oltu Penek Kosor Şenkaya Göleden Ardahan Karsa kadar Hızlı Trenin olması o bölgeyi daha çok kalkindırir kanatindeyim inşallah bu sistemler beş on yıla kadar hatta dahada erkende yapılır inşallah diyorum.

Dursun Düzgünrozet simgesiÇok isabetli ve o bölgenin insanının yııllardır hayal ettiği bir fikir oluşumu sonuna kadar destekliyorum .Dursun Düzgün

*****

Hüseyin Köycü ve Diğer Yönleriyle Şenkaya:Sayfa:11-12)
OLTU ŞURA HÜKUMETİ


İngiltere ve diğer itilaf devletleri Güneybatı Kafkasya ile birlikte Oltu ve dolaylarını da Ermenilere bırakmak niyetindeydiler. 5 Kasım 1918 tarihinde kurulan Kars İslam Şurası, Elviye-i Selâse’deki (Batum, Ardahan ve Kars sancakları) Türk halkının hukukunu korumak amacıyla kurulmuş, daha sonra 18 Ocak 1919’da Kars’ta kurulan Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti’nin çekirdeğini teşkil etmiştir. Bu hükümetin Şura şubeleri arasına Oltu da katılmıştır. Ancak bu hükümet İngilizlerin Kars’ı işgali üzerine, İngilizler tarafından 13 Nisan 1919 tarihinde dağıtıldı. İngiliz işgalinden sonra Kars ile ilişkiler kesilince Oltu İslâm Komitesi derhal çalışmalara başlayarak Karınca Düzü’nden Kaleboğazı’na, Artvin’den Bardız ve Narman yaylalarına kadar olan bölgeleri savunma sınırları içerisinde kabul eden “OLTU ŞURA HÜKÜMETİ”ni kurdular. Bu hükümetin kuruluşu İngilizleri kuşkulandırdı. Kars’tan görevlendirilen iki İngiliz subayı ve bir manga İngiliz askeri Oltu’ya gönderildi. Amaçları bu hükümeti dağıtmaktı. Zorla dağıtamayacaklarını anlayan İngilizler yeni bir meclisin kurulmasını ve bu meclise Rumlardan da bir üye alınmasını sağladılar. Mehmet Ramiz Beyin başkanlığında kurulan ve Şura yönetiminin yerini alan meclise “Oltu Meclis-i İdaresi” denildi. Yusuf Ziya Bey, Şakiroğlu Ahmet Bey, İzzet Bey, Sefer Efendizade Ahmet ve Rumlardan Papadapulo meclis üyesi oldular. Meclis kararlarını kendisini “Oltu Mutasarrıfı” olarak tanıtan İngiliz yüzbaşı Farel vize ediyordu. İngilizlerin Kars’a dönüşünden sonra 25 Mayıs 1919’da İngilizlerin kurduğu Meclis-i İdare toplanarak kendi kendini feshedip Yusuf Ziya Bey’in Başkanlığında “Oltu Şura Hükumeti”ni yeniden kurdular. 17 Mayıs 1920’de TBMM ile birleşince Oltu Şura Hükumeti sona ermiş oldu.

KIPÇAKLAR (ATABEGLER-ATABEKLER ) YURDU YUKARI ÇORUH VE YUKARI KÜR (KURA ) HAVZASI

Atilla’nın ölümünden sonra (453) Bizans saldırıları sonucu Hunlar sahneden çekildi. Bu yıllarda kuzeyden Kafkasları aşarak Kür Irmağı boylarına Oğuz Türklerinden olan iki yeni boy geldi. Orta Asya’dan gelerek Hazar Denizinin kuzeyinden batıya göçen Kıpçak Türkleri Balkaş Gölünden Tuna boylarına kadar geniş coğrafyada hüküm sürmüşlerdir.M.S. 10 yüzyılda, Kıpçak Ülkesinin güneyinde, Hazar Denizi ile Karadeniz arasında Gürcü Krallığı bulunmaktaydı.1118-1120 yıllarında Gürcü Kralı II. David’in Selçuklulara ve İranlılara karşı savaşacak ordusu yoktu. David, Kafkasların kuzeyindeki komşu Kıpçak ahalisinin çokluğunu, onların savaştaki cesaretlerini, yürüyüşlerindeki çevikliklerini (atlı seferlerini) çok iyi biliyordu. Kral yıllarca önce Kıpçak prenslerinin en soylusu Şaragan oğlu Atrak’ın güzelliği ile ünlü kızı Guran Dukht ile evlenip, onu Gürcistan’ın Kraliçesi yapmıştı. Hem Selçuklular ve İranlılarla savaşmak ve hem de Kıpçakların hükümdarı olan kaynatasının getirmek içi güvenilir adamlarını gönderdi. Yaklaşık 45.000 Kıpçak ailesi gelerek, Çoruh-Kür ırmakları boylarına yerleştiler ve güçlü bir ordu kurdular. Gürcistan, bu ordu sayesinde canlandı ve hatta Tiflis’i Selçuklulardan geri alarak topraklarını Erzurum yakınlarına kadar genişletti. Zamanla Gürcistan’da Kıpçak-Kuman varlığı arttı. Bu topraklara yerleşen Kıpçaklar Hristiyanlığı (Ortodoks) kabul ettiler. Zaman içerisinde Kıpçak Türkleri, devletin ordu, siyaset ve maliyesinde çok etkili hale geldiler. Zamanla güçlenen Kıpçak Atabekleri, 1267 yılında Tiflis’e baş kaldırarak bağımsızlık mücadelesi verdiler. Onların bu faaliyeti İlhanlı Hükümdarı Abaka Han tarafından da desteklendi. Atabek Ailesinin siyasî faaliyetlerinden Gürcü kaynaklarında şöyle bahsedilmektedir: Gürcistan’a gelen Moğollara karşı savaşmak üzere 1266 tarihinde Tiflis’e giden Kıpçak Beyi Caklı Sargis, Gürcü Kralı David tarafından tutuklandı. İlhanlı Kağanı Abaka Han, David’den Sargis Beyi serbest bırakıp kendi yanına göndermesini istedi. Sargis Bey, Abaka Hana, artık Gürcü yönetiminde yaşayamayacaklarını ve bağımsız olmak istediklerini bildirdi. Böylece Abaka Hanın desteğini alan Atabek ailesi, Gürcistan’dan ayrı bir hükümet oldu. Bugünkü Ardahan, Ardahan İlinin Göle, Posof ve Çıldır İlçeleri ile Erzurum’un İspir, Oltu, Narman, Olur, Şenkaya İlçeleri ve Artvin Acara, Bağdacık, Ahısaka, Ahıkelek bölgeleri Atabeğo Yurdu (Sa,Atabeğo) olarak bilinir. Atabeğo’lar1268-1578 yılları arasında yaklaşık 310 yıllık bir dönem hüküm sürmüştür. 1080 tarihinde Sultan Melikşah, Büyük Selçuklu başbuğlarından Emîr Ahmed’i büyük bir ordu ile bölgeye gönderdi. Emir Ahmed, Gürcistan kıralı ll.Giorgi’nin ordusunu mağlup etti. Kür (Kura ) ve Çoruh boylarını kesin olarak aldılar. Türkistan’dan göçüp gelerek yerleşecek yerler arayan Ebû-Yakup ve Isa-Böri adlı boy ve oymak beylerine, yeni açılan Kür (Kura ), Çoruh ve Faşa ırmakları boylarına yerleşmelerini ve buraları korumalarını önerdi.Bunun üzerine bu iki büyük emir 1080 yılı sonlarına doğru Gürcistan’a girdiler ve maiyetlerindeki boyları ve oymakları her tarafa yaydılar. Ahıska, Şavşet, Ardanuç, Acara ve Kütayis bölgelerine yerleşip, buraları Karadeniz’e varıncaya kadar sahiplenip korudular. Böylece bölge Kuzeyden gelen Hıristiyan (Ortodoks) Kıpçak (Kuman) Türkleri yanı sıra güneyden gelen Müslüman Selçuklu Türkmenlerinin yurdu olmuştur. Kıpçaklar da Müslüman oldular.Kaynaklar bu iki Türk boyunun bölgeye yerleşmelerinden önce de bölgede Türk (Turkom-an) Türkmen ve Oğuz boylarının hüküm sürdüklerini belirtmektedir. 1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman ,Van ve Tebriz üzerine giderken, Erzurum Beylerbeyi (Tekeoğlu) Mehmet Paşa’yı Atabekler-Yurdu eyaletine komşu kaleleri almaya görevlendirdi. Mehmet Paşa, padişahın desteğiyle 1548 yılında Oltu’nun kuzeydoğusunda ve Penek Suyu sağındaki kaleleri (Pereken-Barakan, Panâk nâm Kal’ası ile Samağar ve Aha ) aldı. Dolayısıyla yöre bu tarihten sonra Osmanlı yönetimine katılmış oldu. Kaynakça: Yukarı Kür ve Çoruh Boyu Atabek-Yurdu M.Fahrettin Kirzioğlu.

7 thoughts on “Oltu İl Olmalı,Karataş-Penek-Kömürlü Arasına Hava Alanı Yapılmalıdır

 • 18 Ocak 2021 tarihinde, saat 20:04
  Permalink

  Hocam saygılar bütün temenilerinize amin diyorum bir tarihe Erdal İnönü başkan yardımcısı oltuya geliyor.Hszurun toplanmış her tarafa Oltu il olsun pankartları asılı kürsüye çıkan Erdal İnönü Oltu il olamaz diyor.Hazurun tarafından yuhalanıyor. Erdal bey kürsüden indirilip belediye ye götürülüyor.Rahmetli Osman Ayyıldız belediye başkanı diyorki sayın başbakan vekilim ne den bu konuşmayı yaptın cevaben diyorki yalanı sevmem yalan konuşmam oltuyu il yaparsak kuzey ilçeleri oltuya bağlamak gerek kuzey ilçeleri çıktığın zaman Erzurum ikinci Dıyarbakır olur.Buda Erzurum’a haksızlık olur.Devlettin işine gelmez sayğı hürmet selamlar hocam.

  Yanıtla
 • 18 Ocak 2021 tarihinde, saat 20:32
  Permalink

  Harika bir yazı.Oltu’ya gerçekten yakışır.Zaman neler getirir bilinmez ve bizler belki göremeyiz.Kısaca,tarihi notun çok kıymetli sayın hocam
  Saygılarımla.

  Yanıtla
  • 18 Ocak 2021 tarihinde, saat 20:53
   Permalink

   Memlekete bir tek çivi çakan kim olursa olsun inşallah yanındayım.
   Bu yönde gayret eden yol gösteren hedef çizen kim varsa hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum.
   Selahattin bey ayrıca bu konuları dile getirip destek aradığınız içinde ayrıca size teşekkür ediyorum.selamlar Dualar sakaryadan

   Yanıtla
  • 19 Ocak 2021 tarihinde, saat 01:04
   Permalink

   Teşekkür ederim.Kısa zamanda olur diye düşünüyorum.Olmaması için hiç bir neden göremiyorum. TBBM’nin bir oturumunda görüşülmesine bakar.

   Yanıtla
 • 30 Ocak 2021 tarihinde, saat 10:26
  Permalink

  Oltu ilçemizin il olmasını destekliyorum hatta çok önemsiyorum. İlleki desteklemeyenler olacaktır onlarada saygı duymak gerek çünkü Erzurum sevdadır adı ile tarihe DADAŞ olarak yazılmış kadim kenttir. Oltu ilçemizin İl olması durumunda bölgeye yapılacak yatırımların ne kadar faydalı olacağını unutmamak gerek tek örnek verecek olursak havaalanı projesi mükemmel bir projedir. Herkese selamlar saygılar. Himmet DEMİRCİ Bursa Şenkayalılar Dernek Başkanı

  Yanıtla
 • 31 Ocak 2021 tarihinde, saat 01:58
  Permalink

  Oltunun Il olmasi yerinde bir proje
  destekliyorum. Ulkenin her tarafi bizim , bunun icin farkli goruslerin olmasi olumlu ve olumsuz olmasi bizim zenginligimiz.onun icin yore halki her yonuyle sikintili bir hayat surdurmektedir. Insanlarin etnik, dini, ve farklilarinin
  hos goruldugu oltunun Il olmasi dilegiyle projeyi cani gonulden destwkliyorum.
  Hava alani bolgenin ekolojik yapisini bozar ,Demir yolu baglantisi cevreye en uygunu ve cevreci.
  Saygilarimla ,

  Yanıtla
 • Geri bildirim: Son Haberler - Eğitim Ve Bilim Pınarı Şenkaya & Saklı İl

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir