Gülveren’de Lakap Kültürü

GÜLVEREN’DE LAKAP KÜLTÜRÜ

Lakap bir kültürdür. Lakap kişinin öne çıkan,göze batan özelliklerini yansıtır. Kişilerin bazen bedensel ve bazen de  (ruhsal) psikolojik özelliklerine ve davranışlarına  göre lakaplar takılmıştır.  Aynı ismi taşıyan kişileri birbirinden ayırmak için de lakap takılır. Örneğin Kendir Arif,Kahtan Arif ve Çırtı Arif gibi.Kişi lakabını zamanla öz adı gibi benimser. Kendisine böyle hitap edilmesinden rahatsız olsa bile zamanla alışır,aldırış etmez.Tabii ki lakabı kişinin yüzüne söylenmez. Üçüncü kişiler arasında söz konusudur. Bu duruma göre köyde yaşayan her kişinin mutlaka bir lakabı bulunur. Takılan lakaplarla asla kişilerin küçümsenmesi,kişiliğinin zedelenmesi söz konusu olamaz. Lakap kişiyi küçümsemek maksadıyla kullanılmaz. Bunu lakabın muhatabı da bilir. Buradaki amacımız köyün lakap kültürünü yeni nesillere aktarmaktır. Bunların çoğu hayatta değildir. Ölenlere Allah’tan rahmet,hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Lakapları burada yazılan kişiler ve yakınlarının hoşgörülerine sığınarak yayınlıyoruz.

TAKILAN LAKAPTESPİT EDİLEBİLEN ÖZELLİĞİ
KAH’TAN ARİFAtla köye girerken nereden geliyorsun diye soranlara “Kah’tan diye cevap verdikten sonra lakap olarak kalmış.Kah bir köy ismidir.
KENDİR ARİFŞapkası eskimiş kendiri göründüğünden bu lakap takılmış.
ÇIRTI ARİF Devlet her yıl birkaç gün köylünün kışlık yakacak odu ihtiyaçlarını sağlamak için ormandan odun temin edilmesi için izin verir. Herkes arabasına  çam dalları ve kütükleri yüklerken Arif dede çalı-çırpı yüklemiş. Bunu görenler tarafından çalı-çırpı anlamında bu lakap takılmış
HİSLİ MEHEMMEDCildi esmer olduğundan.
GUDDUL HÜMMETKısa boylu olduğundan.
HİSLİ KASIMCildi esmer olduğundan.
TINTIN GAZİGenizden konuştuğundan.
DARABA HÜSEN (HÜSEYİN) Evlerin duvarları ağaç çıtalarla daraba tarzında yapılır .Darabaya benzetildiğinden
TURİST HAKKIMavi gözlü ve sarışın olduğundan turistlere benzetilmiş.
KIRPE ZEKİ Ufak-tefek anlamında.
HÜMEYNİ (NEVZAT)Sakalı Hümeyni’ye benzetildiğinden.
ELİKYörede yaşayan “elikler” gibi çevik ve hareketli olduğundan.
FİLOZOF (SELAHATTİN)Ortaokulda tarih öğretmeni sorduğu soruya umduğundan daha iyi cevap verdiğinden otur yerine “filozof” dedikten sonra lakap olarak kalmıştır.
 BEGO Yörede Atabek (g) ler (Atabego devleti kurulmuştur.Kıpçaklar’dan olan bu halk gözü kara,çevik,atak insanlardı. Bunlardan etkilenerek takıldığı varsayılmaktadır.
 KEL REYİZSaçı seyrek, kel olduğundan.
 KORBOĞAZ 
 KUTU Küçük,ufak-tefek
 BOLOGÖZ BEHRİGözleri büyük olduğundan.
 GIBIT 
 KARNIYIRTIK KARABEY Ameliyat olduğundan ve o dönemlerde ameliyat kelimesi bilinmediğinden halk tarafından ameliyat anlamında kullanılmıştır.
 ÇORLU FAYIH (FAİK) Çor: Hastalık.Hastalıklı,zayıf.
 POSTO KASIM 
 KINAMUZ ABDUL 
 GULLUP PAŞA 
 YUMUK MÜRSEL Biraz öne eğilerek yürüdüğünden.
 KÜRD CEMİLMahallede bazılarına “poşa” olmadıkları halde,poşaların bulunduğu bilgede yaşadıkları için poşa olarak takıldığı için onlar da kürt olmadığı halde kürt diye  takıldıklarından.
 ÇOMAT HİLMİ 
 ÇAMUR NAZIM 
 EĞRİ TOZİ 
 TENEKE OĞLAN (ASIM) Zayıf olduğundan.
 CARİK CELAL 
 KOMEŞ CEMAL 
 LOLOŞ İBRAHİM 
 MOTOR İSMAİL 
 DAŞO FAZIL 
HOLO İSKENDER  
HOHO YUSUF  
 TANAS AHMET Tanas : Kara erik kurusu.Zayıf,derisi bedenine yapıştığından kara erik kurusu anlamında tanas olarak takılmıştır.
 ÇÜRÜK SEFO (SEYFETTİN) 
 ÇORLU OSMAN Çor: Hastalık.Hastalıklı,zayıf.
 EĞRİ ESMANİ 
 KÖSE NAFİZ 
 SÜLÜK HASAN 
 KORELİ İBRAHİM 
 KEŞ DURSUN 
 KEL CİHAN Saçları seyrek,kel olduğundan.
 ÇÜRÜK ASKER 
 CİNLİ ŞEREF 
 UZUN HAMZA Boyu uzun olduğundan.
 ÇORLU TEFİK Çor: Hastalık.Hastalıklı,zayıf.
 SAĞIR MUSTAFA 
 GODO HAFİZ 
 KARNI BÜYÜK MEHEMMED Şişman olduğundan.
DİŞLERİ AÇIK Her şeye gülen ve güldüğünde dişleri göründüğünden.
 ÇAVDAR Boyu uzun olduğundan.Arpa veya buğday tarlasında çavdarın boy atık diye başaklardan uzun durduğundan.
 CUCCURUŞKırk kuruşa almış olduğu bir şeyi kaça aldığını soranlara kırk kuruş yerine “cuccuruş “şeklinde söylediği için lakabı cuccuruş olarak kalmış.
 MAŞŞO 
  CUĞUL DURSUN 
  
  
  DERLEMELER DEVAM EDİLİYOR.LÜTFEN SİZİN BİLDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜNE YAZINIZ İLAVE EDELİM.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir