Sarıkamış Harekatında Doğru Bilinen (Sanılan) Yanlışlar-Şiir

Onlar; Kar çiçekleri, Anadolu’nun kınalı kuzuları, Narman, Oltu, Penek, Karınca Düzü, Allahuekber Dağı’nda şehit düşen 10.Kolordu Şehitleri. Ne birer mezar taşları var, şehit düştükleri çamların, kayaların dibinde yatıyorlar, ne de ölüm yıldönümlerinde bulundukları yerde anılıyorlar. Üstelik ta uzaklarda tersinden “Sarıkamış Şehitleri” diye anılmaktalar (!) Onlar; Narman’da, Oltu’da, Penek’te, Karınca Düzü’nde, Allahuekber Dağı’nda, Beyköy ve Başköy’de vatanları için göğüslerini siper ettiler, yaklaşık kırk bine yakını şehit düştü. Onlara birer anıt mezar çok mu görülmektedir?

* Kilometrelerce yolu kat edip, yalan -yanlış ,kopyala-yapıştır kirli medyanın bilgilerine uyup tersinden, yani Sarıkamış’tan başlatılan “Sarıkamış Şehitlerini Anma” adı altında yapılan anma törenlerine katılan sevgili kardeşim ; Öncelikle şunu bil ki şehitler Sarıkamış şehitleri değil, adında Sarıkamış sözcüğünün geçmesi Sarıkamış şehitleri anlamına gelmez. Şehitler Sarıkamış’ta olmadığına göre madem ki ta buralara kadar geldin şehitlerin yattığı Narman, Oltu, Penek, Karınca Düzü, Allauekber Dağı (Ersinek yöresi) Beyköy ve Başköy’e de git.

* Yetkililerin bir araya gelip bu yanlışa bir çözüm bulmaları gerekiyor.

* Çanakkale Şehitliği ülkemizin gurur kaynağıdır. Birer mezar taşı bulunmaya şehitlerimiz için de böyle bir şehitliğin yapılması arzumuzdur.

Narman,Oltu,Penek, Karınca Düzü, Allahuekber ve diğer tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

TARİHİ BELGELER IŞIĞINDA DOĞRU ALGILANIP,ZİHİNLERE DOĞRU YERLEŞİNCEYE KADAR TEKRARINDA FAYDA GÖRÜYORUM. İNTERNET VE MEDYADA DOLAŞAN KOPYALA-YAPIŞTIR ,YALAN-YANLIŞ VE KİRLİ BİLGİLERE SEBEP OLANLARI BİR DAHA ŞİDDETLE KINIYORUM.

Sarıkamış Harekâtı bir bütündür. Başlangıç noktası Erzurum, bitiş noktası Sarıkamış’tır. Amacı Sarıkamış’ta bulanan Rus Ordusunu kuşatmak,1879 yılında yapılan, 93 Harbi olarak ta bilinen, Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayestefanos Antlaşmasıyla savaş tazminatı olarak Ruslara bırakılan bölgeyi (Elviye- i Selase: Üç sancak; Kars Ardahan ve Batum) kurtarmaktır.1914 -15 yılında yapılmıştır.

En batı ucu Horasan’dan başlayan, doğuda Karınca Düzü’ne kadar uzanan ve yaklaşık 5.320 km karelik alanda yapılmış olup ,kuzeyden 200-250 km’lik bir yay gibi Sarıkamış’ı kuşatmıştır. Harekât planında 3.Orduya bağlı 9,10, ve 11.Kolordular yer almaktadır. Haritada görüldüğü gibi Harekatın geçtiği yerlerin hepsi de harekatın yapıldığı 1914 yılında Rus yönetiminde, şimdi ise Erzurum sınırları içindedir.

Özet olarak kolorduların güzergahları şöyledir:

9.Kolordu:

Erzurum- Kargapazarı Dağları-Narman üzerinden hareket ederek Bardız’ da 10.Kolordu ile birleşmektir.

Sarıkamış Harekatında Ruslarla sıcak çatışmaların olduğu alan: 5320 kilometrekaredir.
Sarıkamış Harekatında 10.Kolordunun izlediği güzergah.

10.Kolordu:

Erzurum-Tortum üzerinden hareket ederek Tortum’da iki kola ayrılır, bir kolu Ahpısor Kapı-Ardos Yaylası üzerinden Oltu’ya, diğer ise Tortum-Yukarı Sivri Köyü-Narman üzerinden yürüyerek Oltu’ya, Oltu’da birleşerek Bardız’a hareket edip 9.Kolordu ile birleşerek Sarıkamış’taki Rus ordusunu arkadan kuşatmaktır. Ancak 10.Kolordunun Oltu’da bir Rus Birliğinin arkasına takılıp, Penek’e kadar kovalar, plan böylece planda değişik olmuş olur. 10 Kolordu Erzurum’dan itibaren yaklaşık 100 kilometre Osmanlı toprağını yürümüş, Narman’da Rus Birlikleri ile karşılaşıp çarpımalar yaparak Allauekber Dağı’nı’i aşıp Beyköy ve Başköy’e varıncaya kadar yüz kilometre yol daha kat etmişlerdir. Hesaplamalar bugünün şartlarına göre yapılmıştır. Harekât, patika ve virajlı yollarda yapılmış, dağ, dere, tepeler aşılmıştır. Bunlarda katıldığında rakamların daha yüksek olacağı aşikardır.

11.Kolordunun amacı;

Erzurum-Horasan’dan hareket ederek Sarıkamış bulunan Rus Ordusunun önünü kesmektir.

Rus ordusu ile ilk karşılaşma ve sıcak çatışmalar: 10.Kolordunun Erzurum’dan başlayan yürüyüşünün 100 kilometresinde Narman’da yapılmıştır. Narman’ın bir bölümü, Oltu, Şenkaya’nın bulunduğu bölge ile Göle (Merdinik) Rus yönetimindeydi. Sınır Oltu-Kaleboğazı olmasına rağmen ilk çatışmaların bulunduğu yer; Narman-Todan ve Narman yaylası arası mevkiinde Rus bir türlü Rus birlikleri bulunmaktaydı. Burada yapılan çatışmalarda 2.500 askerimiz şehit oldu (Ataman, 1990: 46).

Narman’dan ilerleyen kolordu Oltu’ya varmadan, havanında sisli olması nedeniyle, Ardos Yaylasından gelen diğer 10.Kolordu birlikleri ile karşılaştığında düşman kuvvetleri sanarak yapılan çatışmada 2.000 askerimiz şehit oldu (Aksun, 2005:204).

Kolordu, Oltu’da bulunan Rus kuvvetlerini Penek’e kadar kovalar. Penek’te yapılan çarpışmalarda, kesin sayı bilinmemesine bine yakın askerimizin şehit olduğu anlaşılmaktadır. 10.Kolordunun ana gövdesi Allahuekber Dağları’nı aşmak için Kosor-Ersinek’e yönelirken; Penek’te 32.Tümenden ayrılan “Kuzey Harekâtı Destek Birliği” Zuvart-İznos-Eşrefin Boğazı- Kaymak Dağı üzerinden Göle’ye (Merdinik’e) 8 km uzaklıktaki, Harekâtın en doğu noktası olan, Karınca Düzü’ne yürüdü. Karınca Düzü’nde Ruslarla yapılan çarpışmalarda, sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, çok sayıda askerimiz şehit oldu. Diğer taraftan10.Kolordu Penek-Kosor boğazı arasındaki 8 Km.lik yoldadır. Neredeyse nefes almayı imkansız kılan yoğun kar ve tipi altında kendi yürüyecek, öte yandan 30 ve 31. tümenlere ait dağ toplarını itekleyerek, sürükleyerek götürecektir. 8 Km.lik yol tam 21 saat sürecektir. Saatte ancak 384 metre yol alınabilmiştir. Olayın dehşeti, korkunçluğu ve talihin ters dönmesi budur.91. alayın Penek-Kosor boğazı yürüyüşü hiçbir hesaba, hiçbir askeri kurala ve akla uymayan bir olaydır.*Kaynak: Cavit Marancı, Sarıkamış Harekâtı ve 91. Alay.

Harekât planına göre Oltu’dan Bardız’a ulaşması ve burada 9.Kolordu ile birleşip Sarıkamış’a ilerlemesi gereken 10.Kolordu Komutanı Hafız Hakkı Bey’in plan dışına çıkması ve gereksiz yere Rusların Oltu müfrezesini Kosor Boğazı içlerine doğru takip etmesiyle bir çıkmaza girer. Bu takip, kolordunun artık Bardız’a yönelmesine imkân vermeyecek şekilde kolorduyu Ardahan istikametine kanalize etmiş ve Bardız’da 9.Kolordu ile birleşemeyecek duruma gelmiştir. Ancak her halükârda 10.Kolordunun Sarıkamış’a ulaşma sorumluluğu bulunduğundan, cebrî yürüyüşe hiç de uygun olmayacak şekilde Kosor’dan Beyköy’e Allahuekber Dağları’nı aşmak durumunda kalmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için bakınız.

Hal böyleyken;

  • Yaklaşık 150 km’lik bir alanda Rus ordusu ile sıcak çatışmaların olduğu, şehitlerin verildiği yerlerin ve sayılarının bilinmesine ve arşivlerde bulunmasına rağmen, harekatın bu kısımlarını bilerek veya bilmeyerek görmemezlikten gelenler, göz ardı edenler, yok sayanlar, şehitlerin Narman, Oltu, Penek, Karınca Karınca Düzü, Bardız ve Soğanlı ’da verilmesine rağmen anma törenlerinin tersinden yapılmasına,
  • Anma törenlerinin adının “Sarıkamış Şehitlerini Anma Törenleri” biçiminde algılanmasına ve zihinlerde öyle yerleşmesine, basına da bu biçimde yansımasına sebep olanlar,
  • Sadece harekatın bitiş noktası olan Sarıkamış yakınlarına varabilen çok az sayıda askerimizin çarpışmalarını değerlendirip bunu Sarıkamış Harekatı sananlar ve ön plana çıkaranlar ,
  • Asılsız ve ucuz hesaplarla şehitleri kendilerine mal edip, başka amaçlar planlayanlar,
  • Şenkaya ve Sarıkamış sınırlarını kapsayan milli parka Şenkaya yok sayılarak “Sarıkamış Allahuekber Dağı Milli Parkı” adını verenler,
  • Yaklaşık kırk bin şehit Allahuekber Dağlarında dururken Sarıkamış sınırları içinde Allahuekber şehitliği gösterenler,
  • Allahuekber Dağları Şenkaya sınırları içinde olmasına rağmen Sarıkamış sınırları içinde de Allahuekber Dağlarını gösterenler,
  • Her kim olursa olsun, adı, unvanı ne olursa olsun tarih önünde sorumludurlar. Vicdanlarda yargılanıyorlar. Eninde sonunda bunlar yukarıdaki saydığımız doğru bilenen (sanılan) yanlışlar konusunda tarih önünde yargılanacaklarını,hesap vereceklerini umuyorum.

Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA AYRINTI İÇİN www.selahattinaltas.com/yorenin-tarihi/ TIKLAYINIZ

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA AYRINTI İÇİN www.selahattinaltas.com/yorenin-tarihi/ TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.