Beş Duyunun Öğrenmedeki Önemi

İLETİŞİM VE ÖĞRENME
Eğitim bir iletişim sürecidir.İletişimde bulunmaksızın eğitim yapmak mümkün değildir.En basit tanımıyla iletişim “ANLAMLARI BİREYLER ARASINDA ORTAK KILMA”işlemi olarak ele alınır.Dört ana unsuru vardır.
İletişim süreci
Verici (kaynak) Mesaj Kanal Alıcı

Bu dört unsur tüm iletim süreçler için söz konusudur.Bu unsurlardan birinin dikkate alınmaması İletişimin veriminin düşmesine neden olmaktadır.Ancak ortak anlamlara ulaşabilmek için İletişimin çift yönlü olması gerekmektedir.Verici(kaynak) mesajını alıcıya ilettiği zaman onun tepkisin bilmek istemektedir.İletişimin sağlıklı olup olmadığı ancak”ALICIDAN KAYNAĞA DOĞRU AKIMDAN ANLAŞILMAKTADIR”
Eğitim süreci:
Öğretmen İçerik(müfredat) öğretim süreçleri öğrenci

Öğretmen planlarına aldığı içeriği(müfredatın amacını)uygun öğretim süreçleri(belli bir zaman diliminde öğretmenin yaptığı her şey:Yöntem,teknik.araç-gereç,gezi gözlem araştırma vs.)ni kullanarak kavratmaya çalışır.Müfredatın anlamlarını kendisi ile öğrenciler arasında anlamlı kılmaya çalışır.Bunu yaparken uygun öğretim süreçleri kullanması,derse kendisinin ne bildiği ile değil öğrencilerinin ne bildikleri ile başlaması,yanı öğrencilerinin seviyelerini ,öğrencilerini ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alması gerekmektedir.Öğretmen dersini işledikten sonra önceden tespit etmiş olduğu amaca öğrencilerini ulaşıp ulaşmadığından emin olması gerekir.Bu da dersin sonunda amaca yönelik DEĞERLENDİRME ile mümkündür.

ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDEN YÖNTEMLER:

Anlatım soru Problem gösteri gezi rol örnek olay
Cevap çözme gözlem oynama canlandırma

Öğretmen merkezli. Demokratik yöntemler.
Tek yönlü iletişim. Çok yönlü iletişim.
Sınıfın hakimi öğretmen Öğrenci merkezli.

BİR GRAM UYGULAMA BİN TON TEORİYE BEDELDİR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir